Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

İman Hayatımızda Bağışlama’nın Yeri

Kurtaran İman

İMAN HAYATIMIZDA BAĞIŞLAMANIN YERİ

14 Kasım 1940’ da Nazi Hava Kuvvetleri İngiltere’nin Coventry şehrini bombalamış. Bu İngiltere’ye 2. Dünya savaşında yapılan en büyük saldırı olmuş. Artık bombalama olayı bittiğinde insanlar olup biteni görmek için sokaklara dökülmüşler. Bazı inanlılar kiliselerin gittiklerinde yerlerinde kocaman taş yığınları görmüşler. Ama Rab’deki imanı güçlü olan biri bu yıkıntının tepesinden iki kalas alıp bir haç biçiminde çakmış ve cemaat bir süre kilisenin yıkıntısının etrafında toplanmış . Bu haçın altına da “Baba Bağışla” diye yazmışlar. Kutsal Kitapta da yine böyle bir durumu İsa’nın dediğini görüyoruz “Baba onları bağışla! çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” (Luka 23:34Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır
Kutsal Kitap’ta bazı örnekler var bu örneklerdeki Tanrının ve İnsanın bağış anlayışını görüyoruz. Şimdi bir örneğe bakalım. Bu örnekte Tanrı ve İnsanın bağışlama örneklerini işleyeceğiz. ( Luka 15:11-24 ” 11 İsa, “Bir adamın iki oğlu varmış” dedi.
12 “Bunlardan küçüğü babasına, ‘Baba’ demiş, ‘malından payıma düşeni ver bana.’ Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırmış. 13 “Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitmiş. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etmiş. 14 Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra, o ülkede şiddetli bir kıtlık baş göstermiş ve o da yokluk çekmeye başlamış. 15 Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girmiş. Adam onu, domuz gütmek üzere otlaklarına yollamış. 16 Delikanlı, domuzların yediği keçiboynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyormuş. Ama hiç kimse ona bir şey vermemiş. 17 “Aklı başına gelince şöyle demiş: ‘Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var, bense burada açlıktan ölüyorum.
18 Kalkıp babamın yanına döneceğim ve ona, Baba diyeceğim, Tanrı’ya ve sana karşı günah işledim. 19 Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et.’ 20 “Böylece kalkıp babasının yanına dönmüş. Kendisi daha uzaktayken babası onu görmüş, ona acımış, koşup boynuna sarılmış ve onu öpmüş. 21 Oğlu ona, ‘Baba’ demiş, ‘Tanrı’ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim.’ 22 “Babası ise kölelerine, ‘Çabuk, en iyi kaftanı getirip ona giydirin!’ demiş. ‘Parmağına bir yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin! 23 Besili danayı getirip kesin, yiyelim ve eğlenelim. 24 Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu.’ Böylece eğlenmeye başlamışlar.”)
 Bu örnekte görüyoruz ki baba aynı Tanrı gibi bağışlıyor. Fakat bu gencin kardeşi aynı şekilde affetmiyor. Şimdi bu iki duruma bakalım.Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır

İsa Nasıl Bir Bağışlayıcıydı

A – Asla Bağışlanmayacak Kişileri Bağışladı :

İsa’nın bağışlama kavramı gerçekten anlayışı aşan bir niteliktedir. O çarmıhta acılar içinde kıvranırken bile kendisini öldürenlerin bağışı için yalvardı. (Luka 23:34 İsa, “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.) İsa’nın canında ne bir acılık, kendisine acı çektiren insanların cezalandırılmaları için ne bir istek , nede bir kızgınlık vardı. İsa’nın bu şekilde dua ettiğini duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu.Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır

B Bağışladıklarının Yüzüne Eski Hatasın Vurmadı :

İsa’nın bağışlayışı kesin olarak unutma düşüncesini içerir. Yani senin yaptığın hatanı asla senin suratına tekrar vurmaz.Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır
Okuma Yuhanna 8:1-11 İsa ise Zeytin dağına gitti. 2 Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk O’nun yanına geliyordu. O da oturup onlara ders vermeye başladı. 3-4 Din bilginleri ve Ferisiler, zinada yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa’ya, “Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı” dediler.
5 “Musa, Yasa’da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?” 6 Bunları, İsa’yı sınamak ve suçlayabilmek için söylüyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. 7 Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve, “Aranızda günahsız olan, ona ilk taşı atsın!” dedi. 8 Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. 9 Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa’yı yalnız bıraktılar. Kadın da orta yerde duruyordu. 10 İsa doğrulup ona, “Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?” diye sordu. 11 Kadın, “Hiçbiri, efendim” dedi. İsa, “Ben de seni yargılamıyorum” dedi. “Git, artık bundan sonra günah işleme!”
Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır

İsa ne diyor burada “Git , artık bundan sonra günah işleme” Yani bundan sonra asla günah işleme diyor… Tamam belki kadının tekrar zina etmediğine beni ikna edebilirsiniz. Fakat bu kadın hiç sinirlenmedi mi ? , bencil olmadı mı ? , yalan söylemedi mi ? , hırslı davranmadı mı ? Tabii ki yaptı ; Hepimiz günah işliyoruz. Peki İsa neden böyle yapıyor. Yani bilmiyor muydu tekrar günah işleyebileceğini. Elbette ki biliyordu. Peki öyleyse sorumuz şu olmalı.Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır

İsa onu tekrar bağışladı mı ?

Diyalog (Matta 18 : 21-22 21 Bunun üzerine Petrus İsa’ya gelip, “Ya Rab” dedi, “kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?” 22 İsa ona, “Yedi kez değil” dedi. “Yetmiş kere yedi kez derim sana. )

C – Mesih Bağışlamayı Öğretti.

Psikologlar derler ki ; Sevilmenin ne anlama geldiğini bilmeden bir insan kimseyi sevemez . Yani bir çok duyguyu hayatımızda tam olarak anlamak için tecrübe etmemiz gerekiyor. Sizce de bağışlanma konusunda dünyadaki bir çok insandan daha tecrübeli değil miyiz ? Yani anne ve babamız bize sevgi göstermeselerdi. Sevgimizi verme konusunda çok tecrübesiz ve başarısız olabilirdik. Fakat bağışlama konusunda gerçekten tecrübeliyiz kardeşler. Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul edenlerimiz bağışlamanın ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz. Nasıl bağışlamamız gerektiğini anlamak için birazdan başka örneklere de bakacağız. Umarım ki Mesih’in bağışlamasını biraz daha iyi anladık .Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır

İnsanlar Nasıl Bir Bağışlayıcıdır

A – Gerçek Bağışımız Mesih Gibi Mi ?

Bir adam , zengin bir Mesih İnanlısının yanında çalışıyormuş. Bir gün onun elbiselerini çalarken yakalanmış. Adam “Lütfen bağışlayın , bir yanlışlık yaptım. Bir daha asla yapmayacağıma söz veriyorum” demiş. Patronu da onu bağışlamış. Ancak bu olayın üzerinden 1 ay geçmeden , bu kişi tekrar hırsızlık yapmış ve yine yakalanmış. Patronu ona “Bak , işte daha seni yeni affettim ama sen tekrar yapıyorsun” demiş. Bizim akıllı hırsız “Sen ne biçim Mesih İnanlısın, eğer beni bağışladıysan bunu hatırlamazdın. Eğer hatırlamıyorsan böyle bir şey olmamıştır?” diye bağırmış. Adamın yaptığı yanlışlıktan sıyrılmak için acayip bir mantık kullandığı gerçeğini bir yana bırakırsak öykü bana bir şeyler anlattı. Biz insanları gerçekten bağışlıyor muyuz yoksa hala eskiye bakarak mı hareket ediyoruz .Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır
B – Affederim Ama ….Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır
Bazı insanlar ise sizi bağışlamalarını istediğinizde “affederim ama” diye cümleye başlarlar. Bu aslında bir egemenlik elde etme çabası olabilir kimi zaman. Yani onun hatası sizin eliniz de her zaman bir koz olarak kalma ihtimali vardır. Ben hayatımda çok hata yapıyorum kardeşler , bunun bilincindeyim. Bazen çok öfkeliyim yada yanlış kararlar verebiliyorum hatta çoğu zaman iyi bir önder olamadığımı da biliyorum . Fakat ne yapıyorum bunları düzeltmek için uğraşıyorum. Peki sen kardeşim bu hatalarımı bağışlıyor musun yoksa şu anda kafanda hala benim hatalarımın etkisi seni yoruyor mu ? Lütfen düşünHıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır
Bağışlama : Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek yada affetmektir. Grekçe’de ise bu anlam çok daha derindir. Yanlış olan davranış veya sözü silmek demektir. Ne kadar açık bir kelime kullanıyor farkında mısınız? Silmek. Yani tekrar baktığımızda orada asla göremeyeceğimiz bir şekilde yok etmek. Yani Tanrı’nın sevgi anlayış böyle kardeşim. Evet gerçekten anlaşılmaz öyle değil mi yani bunu biz yapabiliyor muyuz ? Yani günde defalarca affedebiliyor muyuz? Çok zor öyle değil mi? John Calvin bu konu için şöyle diyor. “Finitum non capax infinitum” (Latince) . “Ölümlü olan ölümsüz olanı kavrayamaz. (yada içeremez). Yani biz gerçekten Tanrı’yı çoğu zaman anlayamıyoruz. Her Pazar komünyon la birlikte söylediğimiz bir ilahi var Rab’bin duası . Peki bunu söylerken ne dediğimizin farkında mıyız ? ”Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sende bizi bağışla” Peki sen gerçekten Tanrı’nın seni , senin insanları bağışladığını gibi mi bağışlamasını istiyorsun. Gerçekten bunu Tanrı’dan istiyor musun Sanırım bolca düşünmemiz gerekiyor bu konuda. Yani sanırım yavaş yavaş şunu fark etmeye başlıyoruz. Bağışlamak gerçekten çok zor bir kavram yani gerçek bağış çok zor oluyor. Fakat şunu aklımızdan çıkarmamalıyız ki “Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa , göksel Babam da size öyle davranacaktır.” diyor (Matta 18 : 35 )

Yine söyle devam eder.Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır
Başkalarının suçlarını bağışlarsanız , göksel babanızda sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız , Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. (Matta 6 : 14-15) Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır

Bağışlamayış Üzerine Hikayeler

—–Unutmamalıyız ki bir insanı bağışlamamamız bizi zor bir duruma düşürebilir. Bir keresinde 6-7 yıl önce tanıdığım birini anımsadım ve ona çok kin dolu olduğum bir zamanda ciddi bir tartışma yaşadık. Evet bu tartışmayı hatırlıyorum fakat neden tartıştığımızı anımsayamıyorum. Hatırlamaya çalıştım neden neden neden ? Hayır bulamıyordum. Sonra hatırlamam gerekmediğini fark ettim çünkü onu bağışlamıştım ve tekrar hatırlamadığım için Tanrıya şükrettim. Peki eğer hatırlasaydım ne olurdu . Bundan emin değilim fakat sanırım bu durum canımı sıkardı. Hatta bu beni günaha bile düşürebilirdi.

—–Geçen sene bir kardeşler sorun yaşadım ve olayda sonuna kadar haklıydım . O bana bağırdı çağırdı ve bende karşılığını verdi. Daha sonra hemen onu kafamda yargılamaya başladım . Kendi kendime “bu ne biçim iman , gerçek bir Mesih İnanlısı bunu yapmaz” dedim. Halbuki İsa bile Pilatus’un karşısında haklı olduğu halde konuşmamıştı .Ama yinede Kerem Koç bunun karşısında susmadı. Bu Şeytan’ın açık bir saldırısıydı ve ben kardeşimi bağışlamadığım için günaha teslim olmuştum. Fakat daha sonra anladım ki yaptığım şey günahtı ve tövbe ettim. Hatta daha sonra bu kardeşimle ben gidip konuştum . Gururumu kırıp çıktım karşısına. Onu kırdığımdan dolayı özür diledim ve olayı kapattım. Merak etmeyin şu anda bu olayı sadece örnek olarak anlatıyorum içimde bir yer etmiş durumda değil yani.

Alçakgönüllü Olabilmek

Fakat buda çok önemlidir . Suç karşımızda dahi olsa biz bağışlamış ve alçakgönüllü bir yürekle kardeşimizle konuşmalıyız. Tabii ki üslubumuzda çok önemli. Yani “Ben seni bağışladım ama hata sendeydi” yada “Ben seni bağışladım ama sana bir daha sır vermem” şeklinde kardeşimize yaklaşmamız hiç doğru değildir. Kardeşler şunu anlamalıyız ki Rab’bin bağışı gibi bir bağışa ihtiyacımız vardır. Böyle durumlarda bağışlanan günah borcumuzu düşünmeliyiz. İsa Mesih çarmıhında hiç hak etmediğimiz halde bizi bağışlamıştı. Hemde bizim gibi işe yaramaz insanları…Hıristiyanlık nedir papazlar incili değiştirmişmidr incilde çelişki varmıdır

Ne diyor Romalılar 3:10-13 Yazılmış olduğu gibi:

Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

Anlayan kimse yok,Tanrı’yı arayan kimse yok.

Hepsi yoldan saptılar, birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur.

Ağızları açık bir mezardır. Dilleriyle aldatırlar. Dudaklarının altında engerek zehiri var.

Kardeşim hiç deprem bölgesinde bulundun mu ? Üçüncü dördüncü gün etraf berbat bir şekilde kokmaya başlar. Nefes alamazsın , hayvan leşinin kokusunu duymuşsunuzdur. O kokunun belki on katı daha kötü. İşte bizim kokumuz Tanrı’ya böyle gidiyor. Bu kadar kötü kokuyoruz yani. Bunun için bağış konusunda alçakgönüllü olmalıyız. Aynı Rab gibi bağışlamaya çalışmalıyız ve bunun için azmetmeliyiz .

Öç Almak

Eğer bağışlama konusunda hala çok başarısızsanız. Hala uğraşıp uğraşıp birini bağışlayamıyorsanız . O zaman çok kolay bir önerim var size. Öç al kardeşim… Çoğumuz öç almayı isteriz. Hangimiz dayak yediği birinin kafasını patlatmak istemedi , hangimiz annesine küfredeni dövmek istemedi ya da hangimiz fizik hocasının arabasının lastiklerini patlatmak istemedi . Şimdi hemen öç almak ister misiniz ? İşte fırsat Kutsal Kitapta bunu da göstermeden geçemeyeceğim.

Ne diyor Matta 5:43-44 Komşunu sev , ve düşmanından nefret et denildiğini duydunuz . Ama ben size diyorum ki , düşmanlarınızı sevin , size zulmedenler için dua edin.

Şimdi hemen öç almak mı istiyorsun ? İğrenç , düşüncesiz , bencil, duygusuz , kaba , katı ve kötü huylu olanlar için dua edin. Dualarınız da dikkatli olun çünkü bu sadece dua ettiğiniz kişiyi değiştirmekle kalmaz , bu dua kurşunu size kadar sekebilir. Çünkü öç almak için iyi bir nedeni olan tek kişi İsa Mesih’tir. O herşeye egemen Rab Tanrıdır amin…

Antalya İncil Kilisesi Gençlik Grubu önderi ve Pastor yardımcısı Kerem KOÇ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir