Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kategori: KURAN ve KUTSAL KİTAP’A GÖRE 100 SORU

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

91. Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE1 Korintliler 7:37.Ama zorunluluk altına bulunmayan…kişi…yüreğinde karar verirse,iyi eder. 2 Korintliler 9:7..İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Galatyalılar 2:3…Benimle birlikte olan Titus bile, Grek olmasına karşın, sünnet edilmeye zorlanmadı. 2 Timoteyus 2:24-26..Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı…sabırla dayanmalı. Filimun…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

90. Cihada (savaşa) katılanların Cennette genel affı veya bir ödülü söz konusu olur mu?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖREMatta 19:18……..İsa şu karşılığı verdi: “‘Adam öldürme’…‘komşunu kendin gibi sev.’” Yuhanna 8:44…….İblis’tensiniz…O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Galatyalılar 5:21..Benliğin işleri açıktır…düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke… 1 Timoteyus 1:8-11.yasa doğru olanlar için değil… katiller…yalancılar…için konmuştur. 1 Yuhanna 3:15…..Kardeşinden nefret eden katildir. Esinleme 9:21*…..Adam öldürmekten, büyü yapmaktan…ve hırsızlıklarından…tövbe etmediler.…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

89. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), bir insanın, başka insanı öldürmesi söz konusu olabilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖREMatta 5:21………Adam öldürme. Markos 10:19…….O’nun buyruklarını biliyorsun: ‘Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma…’ Yuhanna 8:44…….Siz babanız İblis’tensiniz…O başlangıçtan beri katildi. Efesliler 6:10-18*…savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına…karşıdır. Yakub 2:10-11……“Zina etme” demiş olan, aynı zamanda “Adam öldürme” demiştir. Yakup 4:2 & 8……adam öldürüyorsunuz…kavuşamıyorsunuz…Ey günahkâr, ellerinizi…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

88. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), Allah, diğer insanlara karşı savaşı (cihad) onaylar mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRELuka 6:27 & 35…..siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın …karşılık beklemeden ödünç verin. Romalılar 12:17-21*..Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin…Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver…kötülüğü iyilikle yen. Galatyalılar 5:19-21..Benliğin işleri açıktır. Bunlar…düşmanlık… Efesliler 6:10-18*.savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki… 2 Timoteyus 2:24-26..Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine……
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

87. Yahudiler bir kavim olarak lânetli midir?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRETekvin 12:1-4……seni büyük millet edeceğim…ve bereket ol; ve seni mubarek kılanları mubarek kılacağım, ve sana lânet edene lânet edeceğim. Tekvin 17:1-16…..İshakla ahdimi sabit kılacağım. Sayılar 22:12……Allah Balama dedi: Onlarla gitmiyeceksin; o kavma lânet etmiyeceksin; çünkü mubarektir. Sayılar 24:9*……Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana lânet eden lânetli…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

86. Allah düşmanlarımıza lânet etmemizi onaylar mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRETekvin 12:3*…….seni mubarek kılanları mubarek kılacağım; ve sana lânet edene lânet edeceğim. Çıkış 21:17……..babasına yahut anasına lânet eden mutlaka öldürülecektir. Levililer 24:17-22…lânet edeni ordugahın dışarısına çıkardılar, ve onu taşla taşladılar. Sayılar 24:9…….Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana lânet eden lânetli olsun. Luka 6:27-31…….düşmanlarınızı sevin, sizden nefret…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

85. Allah, öç almayı ve ceza vermeyi insanların eline bırakır mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  HayırKuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRETesniye 32:35-36*..Öç ve ceza benimdir…RAB kendi kavmına hükmedecektir. Romalılar 2:1-3….Başkasını yargılayan ey adam, kim olursan ol, özürlü değilsin. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü…aynı şeyleri yapıyorsun. Romalılar 12:9-20..Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın…Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin…barış içinde yaşayın…Sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın.…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

100. İsa Mesih çocukken hiç mucize yaptı mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Luka 2:40……….Çocuk büyüyor, bilgelikte yetkinleşip güçleniyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi. Luka 3:21-23*……sonra da İsa vaftiz oldu…Kutsal Ruh…O’nun üzerine indi. İsa’nın kendisi görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yuhanna 2:11*……İsa ilk mucizesini Celile’nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler. KURANA GÖRE Al-i İmrân…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

99. Haman, Firavun ve Musa’nın döneminde mi yaşadı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Çıkış 1:11………Firavun için Pitom ve Raamses ambar şehirlerini yaptılar. Çıkış 2:9-10*……Firavunun kızı ona dedi: Bu çocuğu al, ve onu benim için emzir, ve ben senin ücretini veririm. Ve kadın çocuğu aldı, ve onu emzirdi. Ve çocuk büyüdü, ve onu Firavunun kızına getirdi, ve onun oğlu oldu.…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

98. Musa evlenebilmek için, kızın babasına yıllarca çalışmak zorunda kaldı mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE Tekvin 29:13-20*…Laban kız kardeşinin oğlu Yakubun haberini işitince, onu karşılamağa koştu, kendisini kucaklayıp öptü, ve onu evine getirdi…Ve Laban ona dedi: Sen gerçek benim kemiğim ve etimsin…Ve Labanın iki kızı vardı; büyüğünün adı Lea, ve küçüğünün adı Raheldi…Yakup Raheli sevdi ve dedi: Küçük kızın Rahel için…
Devamı