Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kategori: Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlıkta Oruç

Hristiyanlıkta Oruç

I. BÖLÜM HIRİSTİYANLIKTA ORUÇHıristiyanlıkta oruç genelde yılın belirli ayı için konmuş bir ibadet biçimi değildir. Kiliselerin ibadet takvimlerinde cemaati teşvik ve bir hatırlatma olarak oruç dönemleri yer almasına karşın imanlılar diledikleri zaman oruç tutabilirler. Orucu; kişinin kendini alçaltarak ruhsal olanı aramak için yiyecek ve içecek şeylerden belirli bir süre uzak durması olarak tanımlamamız mümkündür. Oruçta esas olan;…
Devamı

Samsun Kilisesi Tanrı ya tapınmak

İyileşme Tanrı’nın İsmini Yüceltmek İçin Tek Yol mudur?

Ben Rab’den hayatımda önemli olduğunu düşündüğüm bir konu icin devamlı bir istekte bulunuyordum ama bir türlü kabul edilmedi. Benim çok istekle ve arzu ile istediğim şey 6 yaşındaki oğlumun gözündeki kaymanın düzelmesi idi Çünkü 1. ameliyattan net sonuç alamadık ve tüm aile olarak çok üzüldük ve biraz karamsarlığa kapıldık acaba Rabbin dilediği gibi bir imanlı değil…
Devamı

Samsun Kilisesi Futbol ateşi

Futbol Ateşi

Futbol, gol, namlı oyuncular, şampiyonluk, bol para.. Yeryüzünün her yanında yüz milyonlarca insanı futbol ateşi tutmuş. Futbol konu edilince ırk, dil, ulus, görüş, inanç ve daha ne varsa her bağlantı bir yana bırakılır, herkes futbol aşkında bağdaşır, birleşir. Anlatılar, çalışmalar, kurallar aynı bilgiye dayanır. Keşke ademoğullarının tutumu başka ilişkilerde de böyle olsaydı! Elbette oyunla ilgili…
Devamı

Sakramenetler (Vaftiz ve Rabbin Sofrası) Soru Cevap

Sakramenetler (Vaftiz ve Rabbin Sofrası) Soru Cevap

1.                  Aşağıdaki Terimleri Açıklayınız a.      Sakrament Sakrament’in genel anlamı “Sır” dır. Ancak bu sır kimsenin asla bilinmemesi gereken bir sır değildir. Bu sır İsa Mesih’ten önce saklı kalmışsa da İsa Mesihden sonra elçiler tarafından bizlere ve tüm uluslara açıklanmıştır. Bu sır Müjdenin içinde bulunan Tanrı bilgisidir. Bu sır öyle yüce ve kutsal bir sırdır ki Tanrı ancak…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

91. Dinde, baskı ve zorlama söz konusu olur mu?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRE1 Korintliler 7:37.Ama zorunluluk altına bulunmayan…kişi…yüreğinde karar verirse,iyi eder. 2 Korintliler 9:7..İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Galatyalılar 2:3…Benimle birlikte olan Titus bile, Grek olmasına karşın, sünnet edilmeye zorlanmadı. 2 Timoteyus 2:24-26..Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı…sabırla dayanmalı. Filimun…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

90. Cihada (savaşa) katılanların Cennette genel affı veya bir ödülü söz konusu olur mu?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖREMatta 19:18……..İsa şu karşılığı verdi: “‘Adam öldürme’…‘komşunu kendin gibi sev.’” Yuhanna 8:44…….İblis’tensiniz…O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Galatyalılar 5:21..Benliğin işleri açıktır…düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke… 1 Timoteyus 1:8-11.yasa doğru olanlar için değil… katiller…yalancılar…için konmuştur. 1 Yuhanna 3:15…..Kardeşinden nefret eden katildir. Esinleme 9:21*…..Adam öldürmekten, büyü yapmaktan…ve hırsızlıklarından…tövbe etmediler.…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

89. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), bir insanın, başka insanı öldürmesi söz konusu olabilir mi?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖREMatta 5:21………Adam öldürme. Markos 10:19…….O’nun buyruklarını biliyorsun: ‘Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma…’ Yuhanna 8:44…….Siz babanız İblis’tensiniz…O başlangıçtan beri katildi. Efesliler 6:10-18*…savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına…karşıdır. Yakub 2:10-11……“Zina etme” demiş olan, aynı zamanda “Adam öldürme” demiştir. Yakup 4:2 & 8……adam öldürüyorsunuz…kavuşamıyorsunuz…Ey günahkâr, ellerinizi…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

88. İsa Mesih’ten sonra (M.S.), Allah, diğer insanlara karşı savaşı (cihad) onaylar mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRELuka 6:27 & 35…..siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın …karşılık beklemeden ödünç verin. Romalılar 12:17-21*..Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin…Düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa su ver…kötülüğü iyilikle yen. Galatyalılar 5:19-21..Benliğin işleri açıktır. Bunlar…düşmanlık… Efesliler 6:10-18*.savaşımız insanlara karşı değil, kötülüğün göksel yerlerdeki… 2 Timoteyus 2:24-26..Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine……
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

87. Yahudiler bir kavim olarak lânetli midir?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRETekvin 12:1-4……seni büyük millet edeceğim…ve bereket ol; ve seni mubarek kılanları mubarek kılacağım, ve sana lânet edene lânet edeceğim. Tekvin 17:1-16…..İshakla ahdimi sabit kılacağım. Sayılar 22:12……Allah Balama dedi: Onlarla gitmiyeceksin; o kavma lânet etmiyeceksin; çünkü mubarektir. Sayılar 24:9*……Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana lânet eden lânetli…
Devamı

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

86. Allah düşmanlarımıza lânet etmemizi onaylar mı?

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır Kuran’a Göre                     Evet  Hayır KUTSAL KİTAP’A GÖRETekvin 12:3*…….seni mubarek kılanları mubarek kılacağım; ve sana lânet edene lânet edeceğim. Çıkış 21:17……..babasına yahut anasına lânet eden mutlaka öldürülecektir. Levililer 24:17-22…lânet edeni ordugahın dışarısına çıkardılar, ve onu taşla taşladılar. Sayılar 24:9…….Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana lânet eden lânetli olsun. Luka 6:27-31…….düşmanlarınızı sevin, sizden nefret…
Devamı