Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kategori: Thomas Cosmades Köşesi

Gerçek ve Yalan

Gerçek ve Yalan

GERÇEK VE YALAN Gerçekle yalan arasındaki ayrım nasıl anlatılabilir? Gerçek öncesiz-sonsuzdur; yalan icattır, geçicidir, akıllının ustalıkla uydurduğu marifettir. Tanrı kutsaldır, şeytan yalanın babasıdır. Kutsallık, öncesiz-sonsuzdur, Mesih kökenlidir. Yalanın başlangıcı-sonu vardır. Kutsallığın arayıcıları çok değil; buna karşı yalanın ustaları, kullanıcıları deryalar gibidir. Dile yalancı dünya gibi bir kullanım bile girmiş. Buna karşı bir de gerçek dünya ve onun…
Devamı

Beytlehem'le, Golgatanın Gizi Sırrı

Beytlehem’le, Golgatanın Gizi Sırrı

BEYTLEHEM’LE GOLGOTA’NIN  GİZİ İnanç kutsamaları arasında en neşelisi Noel olarak bilinen kutlamadır: Tanrı’nın öncesi ve sonu olmayan diri Sözü İsa Mesih’te insan bedeni alarak insanIık ailesine katıldı. Tanrıbilimde bu ‘Beden Kuşanış’ diye tanınır: “Söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini Baba’dan gelen biricik Oğul’un yüceliği niteliğinde gördük” (Yuhanna 1:14). Dr. Samuel M. Zwemer,…
Devamı

Üçlü Birlik

Teslis ve Tevhid İnancı

TESLİS TEVHİD: TEMEL AYRIM İnançlar arasında köklü ayrımlar, hem de çelişkiler bulunduğu örtbas edilemeyen bilgidir. Yaşadığımız dönemde uzlaştırıcı diyebileceğimiz bir akım ikide bir sesini duyurmakta: Yeryüzünün üç tektanrıcı (monoteist) dini. Bu sözle Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamlık amaç ediniliyor. Kullanımın birleştirici bir nitelik taşıyıp taşımadığı araştırılmaya değer. Sözü edilen dünyasal üç inanç tektanrıcılığa birbirinden ayrımlı, birçok durumda çelişkili ve…
Devamı

Tanrı'nın Adı Daima Ağzımda mı?

Tanrı’nın Adı Daima Ağzımda mı?

ALLAH’IN ADI DAİMA AĞIZDA MI? (Mısır’dan Çıkış 20:7; Çölde Sayım 24:10-16) Öz niteliği ‘kutsallık’ olan Tanrı, kişiliğini belirten adın (YAHWEH) giderayak kullanılmamasıyla ilgili kesin ve belirgin bir buyruğu On Emri’nde tüm halka duyurdu. “Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır” (Mısır’dan Çıkış 20:7). Halk bu kurala bağlı kalmayı…
Devamı

Bütünleyici (Tamamlayıcı) Haç / Çarmıh

Bütünleyici (Tamamlayıcı) Haç / Çarmıh

BÜTÜNLEYİCİ HAÇ (Yaratılış 3:6, 15; Luka 12:49-50; Gal. 2:20; 3:1; 5:24; 6:14; I.Korintoslular 1:18-25) Dilde paradoks olarak bilinen, Yunanca kökenli bir söz vardır. Anlamı: Gerçekdışı görünüm. Başka bir anlatıyla, bir nesnenin gerisinde göze görünenden başka bir anlam bulunur. Haç (çarmıh) bu sıradan bir sözdür. Ne açıkladığına ve asıl anlamın ne olduğuna eğilmek yararlıdır: 1.      Ölüm ve yargı gereci –…
Devamı

Zorluklar ve zulm

Kayray’la (Lütufla Tanrı Katındaki Tutumumuz)

KAYRAYLA TANRI KATINDA DOĞRULUK “Çünkü iman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz” (Efesoslular 2:8). “Doğrulukla yaptığımız işlere karşılık değil, acımasına yaraşır biçimde bizi yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı” (Titos 3:5). Kutsal Kitap baştan sona dek kurtuluşla ilgilidir. İnsanın arıtılması ve kurtuluşa ermesi Tanrı’nın temel ilgisi, Kutsal Söz’ün önde beliren sağlayışıdır. Tanrı’nın yazılı Sözü akla…
Devamı

Istıraplar Karşısında Tutumumuz, Davranışımız

Istıraplar Karşısında Tutumumuz, Davranışımız

ISTIRAPLAR KARŞISINDA Tüm insanlığı sarsan tsunami felaketi üzerinde düşünceler, görüşler, yorumlar her yanda duyuldu ve duyulmakta. Çeşitli dinlerin bu konudaki öğretişi üzerinde yapılan geniş çaplı bir söyleşi birçok kuşakta ilgi topladı. Özellikle bir Hıristiyan tanrıbilimcinin yanıtı soruna apayrı ışık saçıyor: “Mesih inanlısına, ‘Niçin ıstırap çekeriz?’ sorusu özerinde durulacak incelemedir. Mesih inancına bağlı olanın Tanrısı ıstırap çeken Tanrı’dır.…
Devamı

İbrahim’in İman Yolculuğu

İbrahim’in İman Yolculuğu İbrahim’in adını duymayan kimse var mı? Uzantısı Eski Antlaşma’nın her köşesinde. Yeni Antlaşma sayfalarında bol bol konu edilen kendine özgü bir ata (bkz. Yaratılış 15; Romalılar 4).Yaşayan bir anıt, Tanrı-insan ilişkisinin hem somut hem de soyut bir göstergesi, buna betim demek doğrudur. İbrahim canlı bir bağlılık örneğidir; bir iman yolcusu. Seyahatinin başlangıcında diri…
Devamı

Samsun Kilisesi Vaaz

Abraham’s Pilgrimage Of Faith (ingilizce)

ABRAHAM’S PILGRIMAGE OF FAITH THE SAGA OF A HEROIC EARTHLING; SIMILAR TO OURS The seed of Abraham in the natural sense goes through the whole Old Testament; in the spiritual sense it pervades the New Testament (cf. Gen. 15; Rom. 4). Abraham, a living monument manifesting the all-around aspects of divine-human relationships was assuaged by YAHWEH, “Fear…
Devamı

Samsun Kilisesi Vaaz

Tanrı’yı Arayışım (Okunması Gereken bir kitap)

Çeviren: Thomas Cosmades GDK YAYIN NO: 35KİTAP: FAL BAKMAK GÜNAH MI?YAZAR: Richard A. BennettYour Quest for GodCross Currents International MinistriesP.O. Box 55 11 44Dallas, Texas 75355-1144 ISBN: 975-8379- © Gerçeğe Doğru KitaplarıDavutpaşa Cad. EmintaşKazım Dinçol San. Sit. No: 81/89Topkapı, İstanbul – TürkiyeTel: (0212) 567 13 89Fax: (0212) 567 73 13E-mail: ikaratas@turk.netwww.gercegedogru.com Baskı: Anadolu Ofset – Tel: (0212) 567 73 131. Baskı: Temmuz 2005 Önsöz Bölüm 1 TANRI GERÇEKTEN VAR…
Devamı