Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kategori: Tanrıbilim Hakkında Sorular

Teojoji

Dönemsel teoloji nedir ve Kutsal Kitap’a uygun mudur?

Soru : Dönemsel teoloji nedir ve Kutsal Kitap’a uygun mudur? Yanıt: Dönemsel teoloji, iki ana ayırıcı özelliği olan bir teoloji sistemidir. 1) Kutsal Kitap’ı, özellikle de Kutsal Kitap peygamberliğini tutarlı bir biçimde harfi olarak yorumlamak. 2) Tanrı’nın programında İsrail ile kilise arasında bir ayrım yapmak.Dönemsel teolojiyi savunanlar, yorum bilim ilkelerinin, her sözcüğe günlük kullanımda sahip olduğu…
Devamı

Teojoji

Premilenyalizm (İsa’nın bin yıllık dönemden önce geri döneceğine inanış) nedir?

Soru : Premilenyalizm (İsa’nın bin yıllık dönemden önce geri döneceğine inanış) nedir? Yanıt: İsa’nın bin yıllık dönemden önce geri döneceğine inanış, O’nun dünyaya yeryüzünde bin yıl boyunca hüküm süreceği dönemden önce geleceği ve bu bin yılın da O’nun yeryüzünde gerçekten hüküm süreceği süre olduğu görüşüdür. Kutsal Yazılar’da yer alan, zamanın sonunda gerçekleşecek olan olaylardan söz eden…
Devamı

Teojoji

Kalvinizm mi, Arminyanizm mi? Hangisi görüş doğrudur?

Soru : Kalvinizm mi, Arminyanizm mi? Hangisi görüş doğrudur? Yanıt: Romalılar 8:29-30 bize, “Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti” der. Efesliler 1:5 ve 11’ci ayetler, “Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa…
Devamı

Teojoji

Önceden belirlenmek nedir? Önceden belirlenmek Kutsal Kitap’a uygun bir düşünce midir?

Soru : Önceden belirlenmek nedir? Önceden belirlenmek Kutsal Kitap’a uygun bir düşünce midir?Yanıt: Romalılar 8:29-30 bize, “Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti” der. Efesliler 1:5 ve 11’ci ayetler, “Kendi isteği ve iyi…
Devamı

Teojoji

Hristiyan bir dünya görüşü nedir?

Soru : Hristiyan bir dünya görüşü nedir? Yanıt: Bir “dünya görüşü” dünyaya belirli bir görüş açısıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdan söz eder. O zaman, bir “Hristiyan dünya görüşü,” dünyaya bir Hristiyan bakış açıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdır. Bir bireyin dünya görüşü onun “büyük resmidir,” dünya hakkındaki bütün inançlarının bir uyumudur. Onun gerçeği…
Devamı

Teojoji

Sistematik teoloji nedir?

Soru : Sistematik teoloji nedir? Yanıt: “Sistematik” sözü, bir şeyin bir sistemin içine yerleştirilmiş olmasından söz eder. Bu yüzden, sistematik teoloji, teolojinin çeşitli alanlarını açıklayan sistemlere bölünmesidir. Örneğin, Kutsal Kitap’taki kitapların birçoğu melekler hakkında bilgi verir. Kutsal Kitap’taki kitaplardan hiçbiri melekler hakkındaki bütün bilgileri vermez. Sistematik teoloji melekler hakkındaki bütün bilgileri Kutsal Kitap’ın bütün kitaplarından alır…
Devamı