Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kategori: Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

İsa Mesih’in dirilişi neden önemlidir?

Soru : İsa Mesih’in dirilişi neden önemlidir? Yanıt: İsa Mesih’in dirilişi birkaç nedenden ötürü önemlidir. İlk olarak, Tanrı’nın Kendisinin büyük gücüne tanıklık eder. Dirilişe inanmak Tanrı’ya inanmaktır. Eğer Tanrı varsa ve eğer evreni yaratmışsa ve evren üzerinde güce sahipse, ölüleri diriltme gücüne de sahiptir. Eğer Tanrı böyle bir güce sahip değilse, bizim imanımız ve tapınmamıza layık…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Tövbe nedir ve kurtuluş için gerekli midir?

Soru : Tövbe nedir ve kurtuluş için gerekli midir? Yanıt: Birçok insan tövbe teriminin, “günahlardan dönmek” anlamına geldiğini düşünür. Kutsal Kitap’ın tövbe konusundaki tanımı bu değildir. Kutsal Kitap’ta, tövbe sözcüğü, “fikrini değiştirmek” anlamına gelir. Kutsal Kitap bize ayrıca, gerçek tövbenin davranışları değiştirmeye de yol açacağını söyler (Luka 3:8-14; Elçilerin İşleri 3:19). Elçilerin İşleri 26:20, “tövbe edip…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Hristiyan’ın kurtarılmasının anlamı nedir?

Soru : Hristiyan’ın kurtarılmasının anlamı nedir? Yanıt: Herkesin kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Doğal durumumuz suçlulukla nitelendirilir: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Mesih’in kurtarışı bizi suçluluktan özgür kılmıştır: “İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar” (Romalılar 3:24).Kurtarılışın yararlarına sonsuz yaşam Vahiy 5:9-10), günahların bağışlanması (Efesliler 1:7), doğruluk (Romalılar 5:17),…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir?

Soru : Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir? Yanıt: Birbiriyle kavga eden ya da tartışan iki arkadaş düşünün. Bir zamanki iyi ilişkileri gerginleşmiş ve bozulma noktasına gelmiştir. Birbirleriyle konuşmamaya başlarlar, iletişim çok rahatsız bir hale gelir. Arkadaşlar yavaş yavaş birbirlerine yabancılaşırlar. Bu yabancılaşma ancak barışmaları sayesinde geriye döndürülebilir. Barışmak, dostluk ve uyumun geri gelmesidir. Eski…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Aklanma nedir?

Soru : Aklanma Nedir? Yanıt: Basitçe söylemek gerekirse, aklamak, kişiyi doğru ilan etmek ve Tanrı’yla doğru bir konuma koymaktır. Aklanma, Tanrı’nın Mesih’i kabul edenleri, Mesih’in doğruluğunun Mesih’i kabul edenlerin hesaplarına geçirilmesini temel alarak doğru ilan etmesidir (2 Korintliler 5:21). Aklanma Kutsal Yazılar boyunca bulunan bir ilke olduğu halde, inanlıların aklanmasını tanımlayan ana ayetler Romalılar 3:21-26’dır: “Ama…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Vaftiz kurtuluş için gerekli midir? Vaftizsel yeniden doğma nedir?

Soru : Vaftiz kurtuluş için gerekli midir? Vaftizsel yeniden doğma nedir? Yanıt: Vaftizsel yeniden doğma bir insanın kurtulması için vaftiz olmasının gerektiği inancıdır. Biz vaftizin bir Hristiyan için önemli bir itaat adımı olduğuna inanıyor ama kurtuluş için vaftizin gerektiği düşüncesini şiddetle ret ediyoruz. Her Hristiyan’ın suya daldırılarak vaftiz edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Vaftiz bir inanlının Mesih’in ölümü,…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Hristiyanlar’ın günahlarının bağışlanmasını tekrar tekrar istemeleri gerekir mi?

Soru : Hristiyanlar’ın günahlarının bağışlanmasını tekrar tekrar istemeleri gerekir mi? Yanıt: Sık sık sorulan bir soru, “Günah işlersem ve o günahı Tanrı’ya itiraf etme fırsatına sahip olmadan ölürsem ne olur?” sorusudur. Bir diğer soru da, “Eğer bir günah işler ve onu unutur ve Tanrı’ya itiraf etmeyi hiç hatırlamazsam ne olur?” sorusudur. Bu soruların ikisi de hatalı…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Eğer kurtuluşumuz sonsuza dek güvendeyse, Kutsal Kitap bizleri imandan dönme hakkında neden böylesine şiddetle uyarır?

Soru : Eğer kurtuluşumuz sonsuza dek güvendeyse, Kutsal Kitap bizleri imandan dönme hakkında neden böylesine şiddetle uyarır? Yanıt: Kutsal Kitap’ın bizleri imandan dönme konusunda bu kadar şiddetli bir şekilde uyarmasının nedeni, gerçek iman edişin görünen meyvelerle ölçülmesidir. Vaftizci Yahya, Şeria Nehri’nde insanları vaftiz ederken kendilerini doğru zannedenleri, “tövbeye yaraşır meyveler verin” diyerek uyarmıştı (Matta 3:8). İsa…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Tanrı Eski Antlaşma’da neden hayvanların kurban edilmesini talep etmişti?

Soru : Tanrı Eski Antlaşma’da neden hayvanların kurban edilmesini talep etmişti? Yanıt: Tanrı hayvan kurbanlarını, günahlar için geçici bağışlama sağlamak ve İsa Mesih’in kusursuz ve tam kurbanını önceden göstermek için talep etmişti (Levililer 4:35, 5:10). Hayvanların kurban edilmesi Kutsal Yazılar boyunca yer alan önemli bir konudur çünkü “kan dökülmeden bağışlama olmaz” (İbraniler 9:22). Adem’le Havva günah…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Bebekler ve küçük çocuklar öldüklerinde onlara ne olur? Kutsal Kitap’ta sorumluluk yaşını nerede bulabilirim?

Soru : Bebekler ve küçük çocuklar öldüklerinde onlara ne olur? Kutsal Kitap’ta sorumluluk yaşını nerede bulabilirim? Yanıt: Sorumluluk çağından söz edildiğinde, çocuklar ne kadar küçük olurlarsa olsunlar, günahsız oldukları anlamda “masum” olmadıkları sık sık göz ardı edilmektedir. Kutsal Kitap bize bir bebek ya da bir çocuğun kişisel olarak bir günah işlememiş olsa bile, kalıtım yoluyla kendisine…
Devamı