Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Etiket: Aklanma

Hristiyanlığın ABC si

Aklanma: Tanrı tarafından kabul edilmemizi Sağladı & Evlatlığa Kabul Edilme

Kurtarılma: Günahın Esaretinden Özgür Bırakılma Kutsal Kitap’ın, insanın günah içerisinde ölü olduğunu söylediğini gördük. Kutsal Yazılar’ın insanın ruhsal durumu için yaptığı diğer bir tanım, insanın günaha köle olduğudur (Romalılar 6:20; 2. Petrus 2:19). Ruhsal olarak ölü insanın yeniden doğuşa ihtiyacı olduğu gibi, günaha köle olan insanın da kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Kurtuluş, kefaretin ödenmesiyle, günaha kölelikten…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Aklanma nedir?

Soru : Aklanma Nedir? Yanıt: Basitçe söylemek gerekirse, aklamak, kişiyi doğru ilan etmek ve Tanrı’yla doğru bir konuma koymaktır. Aklanma, Tanrı’nın Mesih’i kabul edenleri, Mesih’in doğruluğunun Mesih’i kabul edenlerin hesaplarına geçirilmesini temel alarak doğru ilan etmesidir (2 Korintliler 5:21). Aklanma Kutsal Yazılar boyunca bulunan bir ilke olduğu halde, inanlıların aklanmasını tanımlayan ana ayetler Romalılar 3:21-26’dır: “Ama…
Devamı