Teojoji

Kalvinizm mi, Arminyanizm mi? Hangisi görüş doğrudur?

Soru : Kalvinizm mi, Arminyanizm mi? Hangisi görüş doğrudur? Yanıt: Romalılar 8:29-30 bize, “Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti” der. Efesliler 1:5 ve 11’ci ayetler, “Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa…
Devamı