Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Etiket: Hristiyanlık

Hıristiyanlık'ta Flört-Evlilik

Hıristiyanlık’ta Flört-Evlilik

Hıristiyanlıkta Flört Etmek: İsa Mesih imanlısı olanlar için flör1 etmek nasıl olması lazım? Kutsal Kitab’a baktığımızda flört etme diye bir olayı görmüyoruz, ayrıca özel olarak bu konu hakkında ayetleri bulamıyoruz.Acaba Rabbimiz bu konuda bilgisiz kalmamızı mı istedi? Yada hayatımızda böyle bir durum karşımıza çıktığında kafamıza göre mi hareket etmemizi istiyor? Kesinlikle hayır! Çünkü Rab hayatımızın tümüyle…
Devamı

Görsel Yok

Yahudiler ve Hristiyanlar Kutsal Yazıları Değiştirdiler mi?

Giriş bölümünde işaret ettiğimiz gibi, pek çok Müslüman’ın fikri, Yahudilerle Hıristiyanların Tanrı’nın onlara ilk verdiği şekli ile Kutsal yazılarının artık kalmamış olduğu ya da hatasız kopyalarına da artık sahip bulunmadıkları şeklindedir. Kutsal Kitap’a bir Müslüman’ın yaklaşımı genellikle aşağıdaki iddialarını bir ya da bir kaçının toplamı olarak belirmektedir: 1- Kuran’dan önceki Kutsal Yazılar metin olarak tahrif…
Devamı

Hristiyanlığın ABC si

Hristiyanligin ABC’si & Büyük Kelimeler

Hıristiyan İnancı’nın ABC’si İbraniler kitabının yazarı, okuyucularının inancın temel gerçeklerini henüz kavrayamamış olmalarından rahatsızlık duymuş ve hayal kırıklığına uğramıştı (İbraniler 5:1114). Onların sindirebildikleri tek besin ruhsal süttü; katı yiyeceklerle başa çıkamıyorlardı. Yazar yirminci yüzyılın başlarında, öğretisel olarak neredeyse tamamen cahil olan Hıristiyanları tanısaydı; onlar hakkında ne düşünürdü, doğrusu merak ediyorum… Yavaş öğreniyor olmak bir zeka…
Devamı

Teojoji

Hristiyan bir dünya görüşü nedir?

Soru : Hristiyan bir dünya görüşü nedir? Yanıt: Bir “dünya görüşü” dünyaya belirli bir görüş açısıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdan söz eder. O zaman, bir “Hristiyan dünya görüşü,” dünyaya bir Hristiyan bakış açıyla bakarak edinilen geniş kapsamlı bir kavramdır. Bir bireyin dünya görüşü onun “büyük resmidir,” dünya hakkındaki bütün inançlarının bir uyumudur. Onun gerçeği…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Hristiyan’ın kurtarılmasının anlamı nedir?

Soru : Hristiyan’ın kurtarılmasının anlamı nedir? Yanıt: Herkesin kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Doğal durumumuz suçlulukla nitelendirilir: “Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23). Mesih’in kurtarışı bizi suçluluktan özgür kılmıştır: “İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar” (Romalılar 3:24).Kurtarılışın yararlarına sonsuz yaşam Vahiy 5:9-10), günahların bağışlanması (Efesliler 1:7), doğruluk (Romalılar 5:17),…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir?

Soru : Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir? Yanıt: Birbiriyle kavga eden ya da tartışan iki arkadaş düşünün. Bir zamanki iyi ilişkileri gerginleşmiş ve bozulma noktasına gelmiştir. Birbirleriyle konuşmamaya başlarlar, iletişim çok rahatsız bir hale gelir. Arkadaşlar yavaş yavaş birbirlerine yabancılaşırlar. Bu yabancılaşma ancak barışmaları sayesinde geriye döndürülebilir. Barışmak, dostluk ve uyumun geri gelmesidir. Eski…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Hristiyanlar’ın günahlarının bağışlanmasını tekrar tekrar istemeleri gerekir mi?

Soru : Hristiyanlar’ın günahlarının bağışlanmasını tekrar tekrar istemeleri gerekir mi? Yanıt: Sık sık sorulan bir soru, “Günah işlersem ve o günahı Tanrı’ya itiraf etme fırsatına sahip olmadan ölürsem ne olur?” sorusudur. Bir diğer soru da, “Eğer bir günah işler ve onu unutur ve Tanrı’ya itiraf etmeyi hiç hatırlamazsam ne olur?” sorusudur. Bu soruların ikisi de hatalı…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Kurtuluş nedir? Kurtuluş hakkındaki Hristiyan doktorini nedir?

Soru : Kurtuluş nedir? Kurtuluş hakkındaki Hristiyan doktrini nedir? Yanıt: Kurtuluş tehlike ya da acı çekmeden kurtarılmaktır. Kurtarmak korumak anlamına da gelir. Sözcük, zafer, sağlık ya da koruma düşüncelerini taşır. Kutsal Kitap bazen kurtulmuş ya da kurtuluş sözcüklerini geçici fiziksel kurtarılıştan söz etmek için kullanır. Pavlus’un hapisten kurtarılışı buna bir örnektir (Filipililer 1:19).Daha sık bir biçimde…
Devamı