Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Etiket: Ruh

İnsanlık Hakkındaki Sorular

İnsanın canıyla ruhu arasındaki fark nedir?

Soru : İnsanın canıyla ruhu arasındaki fark nedir? Yanıt: Can ve ruh, Kutsal Kitap’ın insanlığa atfettiği iki öncelikli maddi olmayan yönüdür. İkisi arasındaki farkı tam olarak belirlemeye çalışmak kafa karıştırıcı olabilir. “Ruh” sözcüğü, insanlığın sadece maddi olmayan tarafından söz eder. İnsanların ruhları vardır ama bizler ruh değiliz. Ancak Kutsal Kitap’ta, sadece inanlıların ruhsal bakımdan diri oldukları…
Devamı

İnsanlık Hakkındaki Sorular

Bizim iki kısmımız mı var, üç kısmımız mı var? Biz beden, can ve ruhtan mı oluşuyoruz yoksa beden ve can-ruh’tan mı oluşuyoruz?

Soru : Bizim iki kısmımız mı var, üç kısmımız mı var? Biz beden, can ve ruhtan mı oluşuyoruz yoksa beden ve can-ruh’tan mı oluşuyoruz? Yanıt: Yaratılış 1:26-27 insanlığı diğer yaratıklardan ayrı kılan bir şey olduğunu bildirir. İnsanlar Tanrı’yla bir ilişkileri olmaları üzere tasarlanmışlardır ve böyle olarak da, Tanrı bizleri hem maddesel ve hem de maddesel olmayan…
Devamı

Kutsal Ruh

Ruh’un denetiminde yaşamak ne anlama gelir?

Soru : Ruh’un denetiminde yaşamak ne anlama gelir? Yanıt : Elçilerin İşleri kitabında Kutsal Ruh’un alınmasına bilinmeyen dillerde konuşmanın eşlik ettiği üç olay vardır: Elçilerin İşleri 2:4, 10:44-46 ve 19:6. Ancak, Kutsal Kitap’ta bilinmeyen dillerle konuşmanın Kutsal Ruh’u almanın bir kanıtı olması konusunda sadece bu üç olay yer almaktadır. Elçilerin İşleri kitabı boyunca binlerce insan İsa’ya iman…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh bir inanlıyı hiç terk eder mi?

Soru : Kutsal Ruh bir inanlıyı hiç terk eder mi? Yanıt : Basitçe söylemek gerekirse, hayır, Kutsal Ruh gerçek bir inanlıyı hiçbir zaman terk etmez. Bu gerçek, Yeni Antlaşma olan İncil’deki birçok değişik ayette ortaya konulmuştur. Örneğin, Romalılar 8:9 bize şöyle der: “… içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.” Bu ayet Kutsal Ruh bir insanın içinde…
Devamı

Kutsal Ruh

Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi?

Soru : Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi? Yanıt : Kutsal Ruh’un bazı hizmetleri, günahımız konusunda ikna olmak, teselli bulmak, güç bulmak gibi bir his içerdiği halde Kutsal Yazılar bize Kutsal Ruh’la olan ilişkimize temel olarak hissettiklerimizi almamayı öğretir. Yeniden doğan her inanlının içinde Kutsal Ruh yaşar. İsa bize, Tesellici ya da Yardımcı olan Kutsal…
Devamı