Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’a küfür nedir?

Soru : Kutsal Ruh’a Küfür Nedir? Yanıt : “Kutsal Ruh’a küfür” kavramından Markos 3:22-30 ve Matta 12:22-32’de söz edilir. Küfür terimi genel olarak, “küstahça saygısızlık” olarak tanımlanabilir. Terim, Tanrı’ya lanet etmek ya da Tanrı’yla ilgili olan şeyleri kasten aşağılamakla ilgili günahlar için kullanılabilir. Ayrıca bir kötülüğü Tanrı’ya atfetmek ya da O’na atfetmemiz gereken bir iyiliği O’na…
Devamı