Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Etiket: Son Söz

Görsel Yok

Son Söz!

Kur’an’da yer alan aşağıdaki pasaj, Kutsal Yazılar ile ilgili olmak üzere Yahudi ve Hıristiyanlara karşı bir tavır sergiler (Bu pasaj, sözkonusu Kutsal Yazıların kalıcı bir tarzda bozulmaya başladığını ima etmez.) [Ey Ehl-i Kitap! Neden Hakkı batılla kirletiyorsunuz ve bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz? Kur’an 3:71] Kaynağına ne kadar itibar ederse etsin bir Yahudi ya da…
Devamı

Martin Luther

Tanrım, Tanrım, Beni Niçin Bıraktın?

Luther’in deneyler sonucu öğrendiği acı bir gerçek, ne kâmillik, yani şeriat yolunun, ne de mistisizmin çizdiği alçakgönüllülük ve kendini inkar etme yolunun onu Tanrı’nın lütfünden emin olma durumuna götürmediği idi. Kutsal Yasa’nın buyruklarını sevinçle ve özgür bir yürekle yerine getiremiyordu, çünkü Tanrı’yı , değil, kendini seviyordu. Mistisizm yolu, iyi işlerinin yolundan daha iyi idi, ama…
Devamı

Kutsal Kitap Tanrı Sözüdür

Kutsal Kitap – Olağanüstü Kitap- Sonsöz

“Tek amacı İsa Mesih’i açıklamak olan Kutsal Yazı olmaksızın bir şey bilmiyoruz ve Tanrı’nın varlığı ve kendi varlığımızla ilgili olarak yalnız karanlık ve karışıklık görüyoruz.” Blaise Pascal (Fransız matematikçi, filozof ve yazar; 1623-1662) Daha önceki bölümlerde Kutsal Kitap’a yöneltilen haksız eleştiri ve saldırıları Kutsal Kitap’a göre ayrıntılı bir şekilde cevaplandırdık. Onun tümüyle Tanrı’dan gelen mükemmeliğini göstermeye…
Devamı