Bütünleyici (Tamamlayıcı) Haç / Çarmıh

Bütünleyici (Tamamlayıcı) Haç / Çarmıh

BÜTÜNLEYİCİ HAÇ (Yaratılış 3:6, 15; Luka 12:49-50; Gal. 2:20; 3:1; 5:24; 6:14; I.Korintoslular 1:18-25) Dilde paradoks olarak bilinen, Yunanca kökenli bir söz vardır. Anlamı: Gerçekdışı görünüm. Başka bir anlatıyla, bir nesnenin gerisinde göze görünenden başka bir anlam bulunur. Haç (çarmıh) bu sıradan bir sözdür. Ne açıkladığına ve asıl anlamın ne olduğuna eğilmek yararlıdır: 1.      Ölüm ve yargı gereci –…
Devamı