terörizm

Terörizm ve Terörizmsiz Düzen

Mitolojiyle ilgili himera olarak tanınan aslan başlı, keçi bedenli, yılan boynuzlu, ağzından ateş fışkıran korkutucu, kanatlı sürüngenin resmini pek çok kişi görmüş-tür. Bunun yorumuna giden bir düşünür, böyle bir canlıyı tasarlayan, insanın kendi düşük durumundan esinlenmiş olmalı diyor. Bozuk insan soyunun derininde çev-reye ateş püskürmeye hazır bir canavar yatmakta. Soyumuzun iç dünyasındaki dü-zensizliği anlatmaya çalışan…
Devamı