Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

2. Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür? (Tevrat, Zebur, ve İncil)

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

2. Kitab-ı Mukaddes Allah’ın sözü müdür? (Tevrat, Zebur, ve İncil)

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tesniye 27:26……Bu şeriatın sözlerini yapmak için onları tasdik etmiyen lânetli olsun.

Yuhanna 6:68…….Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. 

Romalılar 15:4…..Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için… Kutsal Yazıların verdiği cesaretle ümidimiz olsun diye yazıldı.

1 Korintliler 14:37..bilsin ki, size yazdıklarım Rab’bin buyruğudur.

2 Timoteyus 3:13-17*.Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve …yola getirmek…için yararlıdır.

2 Petrus 1:20-21…Kutsal Yazılarda…insanın isteğinden kaynaklanmadı…Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler.

2 Petrus 3:15-16…Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan …diğer kutsal yazıları olduğu gibi…

KURANA GÖRE
Bakara 2:4………senden önce indirilene inanırlar.

Bakara 2:53……..Yola gelesiniz diye Musa’ya Kitab ve furkan vermiştik.

Bakara 2:87……..Andolsun, Mûsâ’ya Kitâbı verdik…İsa’ya…

Al-i İmrân 3:3-4*..önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil’i indirmişti.

Al-i İmrân 3:119…Kitab’ın hepsine inanırsız.

Nisâ 4:136………daha önce indirilmiş…Kitab’a inanın.

Nisâ 4:163………Davud’a da Zebur’u vermiştik.

Mâide 5:43-44*…..Tevrat yanlarında dururken…Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse…Tevrat’ı …onda yol gösterme ve nûr vardır.

Mâide 5:46………yanlarındaki Tevrat’ı…İncil’i verdik.

Mâide 5:47………Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsinler.

Maide 5:66………Tevrat’ı…İncil’i ve kendilerine indirileni

Ankebut 29:46……Bize indirilene de, size indirilene de inandık.

Secde 32:22-23…..Rabb’in ayetleri…hakkında şüphe içine düşme.

Şura 42:15………Ben Allah’ın indirdiği her Kitab’a inandım…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir