Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

24. Allah aynı zamanda hem “iyi niyetli” hem de “kötü niyetli” olabilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Eyub 34:17………adil ve büyük olanı kötüliyecek misin?

Yeremya 29:11*…..RAB diyor, kötülük düşünceleri değil, ancak…selamet düşünceleridir.

Habakuk 1:13…….Ey sen, kötülüğü görmekten gözleri temiz olan…

1 Korintliler 10:13..Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez.

2 Timoteyus 2:13…Biz sadık kalmasak da, O sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranmaz.

Yakub 1:13*……..Ayartılan bir kimse, “Tanrı beni ayartıyor” Demesin…Tanrı…kimseyi ayartmaz.

2 Petrus 3:9…….Rab…hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbeye gelmesini istiyor.

3 Yuhanna 11…….İyilik yapan, Tanrı’dandır. Kötülük yapan, Tanrı’yı görmüş değildir.

KURANA GÖRE
Bakara 2:26……..(Allah) onunla birçoğunu saptırır…

Al-i İmrân 3:54….Allah, herkesten daha iyi tuzak kurar.

Nisa 4:78-79*……Onlara bir kötülük erişirse…De ki: “Hepsi Allah tarafındandır.”

Nisa 4:155………Allah o kalblerin üzerini mühürlemiştir.

Maide 5:14………“Biz Hıristiyansız.” diyenlerin…kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık.

Maide 5:41………Allah, onların kalblerini temizlemek istememiştir.

Maide 5:64………Yahudiler…Biz onların aralarına…düşmanlık ve kin atmışızdır.

Enfal 8:30………Allah tuzak kuranların en iyisidir.

Hud 11:119………ben, cehennemi hep cinlerden ve insanlardan dolduracağım!

Nahl 16:93………Allah…dilediğini saptırır, dilediğini…

Secde 32:13……..Mutlaka cehennemi cinlerden ve insanlardan…tamamen dolduracağım!

Ahzab 33:17*…….Size bir kötülük istese…sizi Allah’tan kim korur? Zuhruf 43:36…….Kim Rahman’ın zikrini görmezlikten gelirse ona bir şeytanı sardırırız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir