Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

26. Allah meleklere, “Adem’e secde edin” diye emretmiş midir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 34:14……..başka ilaha secde kılmıyacaksın; çünkü ismi Kıskanç olan RAB kıskanç bir Allahtır.

İşaya 14:12-17*….Ey parlak yıldız…nasıl düştün!…ve kendi yüreğinde derdin: Göklere çıkacağım tahtımı Allahın yıldızları üzerine yükselteceğim; ve şimalin sonlarında, cemaat dağında oturacağım: bulutların yüksek yerleri üzerine çıkacağım, kendimi Yüce Allah gibi edeceğim.

Hezekiel 28:11-19..Sen Adende, Allahın bahçesinde idin…Sen meshedilmiş gölge salan kerubi idin… Allahın mukaddes dağı üzerinde idin…Sende kötülük olduğu bulununcıya kadar yaratıldığın günden beri yollarında kamildin…Senin yüreğin güzelliğinden ötürü yükseldi; parlaklığından ötürü hikmeti bozdun…sen bir dehşet oldun…

İbraniler 2:5-9*…insan nedir ki, onu anasın…Onu meleklerden biraz aşağı kıldın.

KURANA GÖRE
Bakara 2:31-34*….Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik…Yalnız İblis diretti, böbürlendi,

inkarcılardan oldu.

A’raf 7:11-18……Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir?

Hicr 15:28-34……Onu düzenle(yip insan şekline koydu)ğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secdeye kapanın!…Yalnız İblis secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.

İsra 17:61-65……Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik… yalnız İblis etmedi.

Kehf 18:50-51……Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik… yalnız İblis (etmedi).

Taha 20:116……..Meleklere: “Adem’e secde edin” demiştik secde ettiler, yalnız İblis diretti.

Sad 38:71-78*……ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secdeye kapanın!…Yalnız İblis etmedi. Dipnot : Kitab-ı Mukaddese göre Kuran’ın bahsettiği Şeytan’ın düşmesi olayı böyle gelişmemiştir. Zaten böyle gelişemezdi, çünkü Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’a göre, Allah kendisi dışında herhangi bir varlığa secde edilmesini tamamen yasaklamıştır. Dolaysıyla, melekleri denemek için bile olsa, Allah böyle bir emir veremezdi, yoksa O da kendi ebedi şeraitine karşı aykırı düşmüş olurdu ve kendisi günah işlemiş duruma düşerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir