Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

29. “Kutsal Ruh” ile “Cebrail” aynı mıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Daniel 9:21-23*….Cebrail…Ey Daniel, sana hikmet ve anlayış vermek üzre şimdi çıktım.

Matta 1:19………Hirodes öldükten sonra…meleği…“Kalk” dedi…İsrail diyarına dön. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Matta 1:20………Rabbin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi…Adını İsa koyacaksın.

Matta 2:13………Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada göründü. Ona “Kalk”…Mısır’a kaç.

Matta 12:31-32…..her günah…bağışlanacak; ama Ruh’a karşı yapılan küfür bağışlanmayacak.

Luka 1:19……….Melek ona…Ben Tanrı’nın huzurunda duran Cebrail’im…konuşamayacaksın.

Luka 1:26-27…….Tanrı, melek Cebrail’i…gönderdi…Ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız, selam.

Elç. İş. 5:3-4*….Kutsal Ruh’a yalan söyleyip…Tanrı’ya yalan söylemiş oldun.

KURANA GÖRE
Bakara 2:87 & 253*.İsa’ya da açık deliller verdik ve onu Ruh-ül Kudüs (Cebrail) ile destekledik.

Bakara 2:97-98…..kim…meleklerine…Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa…düşmanıdır.

Mâide 5:110……..Meryem oğlu İsa…seni Ruhu-l Kudüs(Cebrail) ile desteklemiştim…İncil’i öğrettim.

Nahl 16:2……….Melekleri, kullarından dilediğine, emrinden ruh (vahiy) ile indirir:

Nahl 16:102……..Ruhul-Kudüs (Cebrail), Rabb’inden hak gereğince indirdi.

Meryem 19:17 & 19*.Biz de ruhumuzu (Cebrail’i) ona gönderdik; (O), ona düzgün bir insan şeklinde göründü.

Enbiya 21:91…….ona kendi ruhumuzdan üfledik…oğlunu alemlere bir işaret… Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta Melekler Cebrail Kutsal Ruhmudur Cin çıkarma nedir Cin nedir?

Şuara 26:193…….Onu, er Ruhu’l-Emin (güvenilir ruh, yani Cebrail) indirdi.

Mü’min 40:15…….(Allah), emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine indirir ki…uyarsın.

Şûrâ 42:52………sana da böyle emrimizden bir ruh vahyettik.

Tahrim 66:4……..onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibril, ve mü’minlerin iyileridir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir