Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

40. İsa Mesih’in sözlerine itaat edilmesi önemli midir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Matta 23:10……..tek bir önderiniz var, o da Mesih’tir.

Luka 8:25……….Bu adam kim ki, rüzgara ve dalgalara bile buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyorlar!

Yuhanna 3:36…….Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir.

Yuhanna 8:51-52….Siz doğrusunu söyleyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.

Yuhanna 10:27……Koyunlarım sesimi işitirler…beni izlerler.

Yuhanna 14:15……Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.

Yuhanna 14:21……Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur.

Yuhanna 14:23-24*..İsa ona şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar…Beni sevmeyen, sözlerime uymaz.”

Yuhanna 15:10……Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız…

Elç. İş. 5:29……İnsanlardan çok, Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek…İsa’ya diriltti…Tanrı O’nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti.

2 Korintliler 10:5-6.Safsataları ve Tanrı bilgisine gururla karşı duran her engeli yıkıyoruz, her düşünceyi Mesih’e uysun diye tutsak ediyoruz.

2 Selanikliler 1:8*..Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:50*…Rabb’inizden bir mucize getirdim, Allah’tan korkun, bana itaat edin!

Al-i İmrân 3:55….seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları ta kıyamet gününe kadar…

Maide 5:66-68……De ki: Ey Kitab ehli, siz Tevrat’ı ve, İncil’i ve Rabb’inizden size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz.

Zuhruf 43:61…….O kıyametin kopacağını gösterir bir ilimdir…bana uyun. Doğru yol budur.

Zuhruf 43:63*……İsa açık delillerle gelince dedi ki: “Ben size hikmet getirdim…Allah’tan korkun ve bana itaat edin.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir