Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

5. Allah, kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan) koruyacak güçte midir? (Kudret)

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tesniye 10:17……Allahımız RAB…büyük, kudretli, ve heybetli…

2 Tarihler 20:6….Ya RAB… kimse sana karşı duramaz.

İşaya 14:24 & 27*..Orduların RABBİ and edip dedi…nasıl tasarladımsa öyle duracak…RABBİ tasarladı, ve kim bozar?

İşaya 46:9-11……Öğüdüm duracak, ve bütün muradımı yapacağım…tasarladım ve onu yapacağım.

İşaya 54:10……..selamet ahdim sarsılmaz…RAB diyor.

Markos 12:24…….Ne Kutsal Yazıları ne de Tanrı’nın gücünü biliyorsunuz.

Markos 13:31*……Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Luka 16:16-17……Gök ve yerin ortadan kalkması, Kutsal Yasa’nın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır.

Luka 21:33………benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Yuhanna 10:34-35…Kutsal Yazı da geçerliğini yitirmez.

2 Timoteyus 1:11-14..o Güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim.

2 Timoteyus 2:9….Tanrı’nın Sözü zincire vurulmuş değildir.

1 Petrus 1:23-25…Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.KURANA GÖRE
Bakara 2:255*……yerin korunması O’na hiç de zor gelmez.

Al-i İmrân 3:2…..Allah…daima diri ve koruyup yöneticidir.

En’âm 6:34*……..Allah’ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur.

En’âm 6:115……..Rabb’inin sözü…tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.

Yunus 10:64………Allah’ın kelimeleri değişmez. İşte bu, büyük kurtuluştur.

Hıcr 15:9……….O zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; O’nun koruyucusu da elbette biziz!

Sebe’ 34:21……..Rabb’in, her şeyi korumaktadır.

Muhammed 47:11…..Allah inananların koruyucusudur.

Mücadele 58:10…..Allah’ın izni olmadıkça…zarar veremez.

Haşr 59:23………O, öyle Allah’tır ki…müheymin (gözetip koruyan)…cebbar(istediğini zorla yaptıran)…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir