Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

63. Günahın cezası, hayır ve sevaplarla silinebilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
İşaya 64:6*……..hepimiz bir murdar gibi olduk, ve bütün salah işlerimiz kirli esvap gibidir.

Yeremya 10:23……Ya Rab, bilirim ki, insanın yolu kendi elinde değildir: adımlarını doğrultmak yürüyen insanın elinde değildir.

Yeremya 13:23……Habeş kendi derisini, yahut kaplan kendi beneklerini değiştirebilir mi? o zaman kötülük etmeğe alışmış olan sizler de iyilki edebilirsiniz.

Hezekiel 33:13…..Salih için: Mutlaka yaşıyacaktır, dediğim zaman, kendi salahına güvenir de kötülük ederse, salih işlerinden hiç biri anılmaz; ve ettiği kötülükte, onda ölür.

Romalılar 4:2-6….Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır; ama Tanrı’nın önünde deği…Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı’nın aklanmış kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır…

Romalılar 11:6…..Ama bu, lütüfla olmuşsa, demek ki iyi işlerle olmamıştır. Aksi halde lütüf artık lütüf olmaz!

Galatyalılar 3:10-11..Yasa’nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lânet altındadır…

Efesliler 2:8-9….İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.

Titus 3:4-6*…….Bizi, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil…yeniden doğuş yıkamaşıyla…kurtardı.

Yakub 2:10………Yasa’nın…tek noktada ondan sapan kişi bütün Yasa’ya karşı suçlu olur.

KURANA GÖRE
Ankebut 29:7*……İnanıp iyi işler yapanların, mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları, yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız. Necm 53:32*……..günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük hatalar işleyebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir