Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

67. İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

67. İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır? **

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tesniye 11:26……Bakın, ben önünüze bereketi ve lâneti koyuyorum…Allahınız RABBİN emirlerini dinlerseniz, bereket…dinlemezseniz…lânet.

Tesniye 30:19*…..Senin önünde hayatla ölümü, bereketle lâneti koyduğuma, gökleri ve yeri size karşı bugün şahit tutuyorum; bunun için hayatı seç, ta ki…yaşıyasın…

Yeşu 24:15-22……kime kulluk edeceğinizi bugün seçin; fakat ben ve evim halkı, biz RABBE kulluk edeğiz.

Mezmur 119:30……Ben sadakat yolunu seçtim; Hükümlerini önüme koydum.

Mezmur 119:172-173.ben senin vesayanı seçtim.

Sül. Mes. 1:28-29..cevap vermiyeceğim…çünkü bilgiden nefret ettiler, ve RAB korkusunu seçmediler.

Hezekiel 18:20&30-32.Bundan dolayı…herkese kendi yollarına göre hükmedeceğim…

Yuhanna 1:12-13*…Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

Romalılar 2:11…..Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.

1 Timoteyus 2:3-5..O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine varmasını ister.

KURANA GÖRE
A’raf 7:34………Her ümmetin bir süresi vardır.

Ra’d 13:27………Allah, dilediğini…saptırır…iletir.

Enbiya 21:47…….Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız.

Kasas 28:68……..Rabb’in dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir.

Ahzab 33:38……..Allah’ın emri, olup bitmiş bir kaderdir.

Saffat 37:96…….Oysa siz de, yaptığınız (bu şeyler) de Allah yaratmıştır.

Kamer 54:49*…….Biz her şeyi bir kadere, göre yarattık.

Hadid 57:22*…….hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, onu bir kitapta (yazılmış…tespit edilmiş) olmasın.

Müddessir 74:31….Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir.

Dipnot : Hıristiyanlıkta, bu konuda iki farlı görüş vardır. Bu görüşleri ortaya atan Calvin ve Armenius’tur. Calvin’e göre insanların kaderi yazılmıştır; Armenius’e göre ise, insanların özgür iradesi vardır ve bunu kullanarak kendi kaderlerini çizebilirler. İslamiyet’e göre kader vardır ve bu İslam’ın ve imanın temel şartlarından birisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir