Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

69. İnsanların günahtan kurtuluşu, yaptıkları iyi işlere mi bağlıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır


KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Matta 20:28……..İnsanoğlu…canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.

Elç. İş. 10:36&43..“O’na inanan herkesin günahları O’nun aracılığıyla bağışlanır.”

Romalılar 3:20…..Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır.

Romalılar 3:24…..İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

Romalılar 4:6*…..Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı’nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır…

Romalılar 11:6…..Ama bu, lütufla olmuşsa, demek ki iyi işlerle olmamıştır. Aksi halde lütuf artık lütuf olmaz!

Efesliler 2:8-9….İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.

2 Timoteyus 1:9….Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı.

Titus 3:4-6*…….Bizi, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı.

KURANA GÖRE
A’raf 7:8-9*…….Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır.

Mü’minun 23:102-103*.Kimlerin…tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ankebut 29:7…….İnanıp iyi işler yapanların, mutlaka kötülüklerini örteceğiz…

Kaari’a 101:6-9….Kimin tartıları ağır gelirse, O, memnun edici bir hayat içindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir