Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

79. Kitaplarda, bir kocanın karısını dövmesine izin verilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
1 Korintliler 13:4-8*..Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğü anmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz.

Efesliler 5:25-29*…Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih, inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti…Aynı şekilde, kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır, tıpkı Mesih’in inanlılar topluluğunu besleyip kayırdığı gibi…Bununla birlikte, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.

Titus 2:6-7……..Genç adamları da sağduyulu olmaya özendir. İyi olanı yaparak her konuda onlara örnek ol.

KURANA GÖRE
Bakara 2:36……..dedik ki: “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin yeryüzünde kalıp…

Nisa 4:34*………Dik kafalılık, şirretlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarından ayrılın, ve onları dövün.

Taha 20:123……..Dedi ki:“Hepiniz oradan inin, birbirinize düşmansınız…” Teğabun 64:14*…..Ey inananlar, eşlerinizden…size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir