Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

82. Allah’ın insanlara fiziksel şifa vermesiyle ilgili ayetler var mı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 15:26*…….hastalıkların hiç birini sana vermeyeceğim; çünkü ben…şifa veren RAB’İM.

Çıkış 23:25……..RABBE ibadet edeceksiniz…hastalığı senin içinden kaldıracağım.

Mezmur 30:2……..Ya RAB Allahım, seni imdada çağırdım, ve bana sağlık verdin.

Mezmur 103:2-3…..RABBİ…ve bütün iyiliklerini unutma… bağışlayan…hastalıklarını iyi eden.

İşaya 53:5………selametimiz için ceza onun üzerine indi …onun berelerile biz şifa bulduk

Yeremya 17:14……RAB, bana şifa ver, ve ben şifa bulurum;

Yeremya 30:17……seni iyi edeceğim, ve yaralarından sana şifa verceğim, RAB diyor…

Matta 4:23………İsa…halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu.

Matta 10:1 & 8…..İsa…her hastalığı her illeti iyileştirmek üzere onlara…yetki verdi

Matta 14:36……..Yalnız giysisinin eteğine… dokunanların hepsi de iyileşti.

Luka 7:14……….İsa, “Delikanlı” dedi, “sana kalk diyorum!” ölü doğrulup oturdu…

Luka 9:1-2………İsa, onikileri…çağırarak…hastalıkları iyileştirmek için…yetki verdi.

Yuhanna 14:12-14…benim yaptığım işleri bana iman edenin kendisi de yapacaktır.

Elç. İş. 2:16-23…İsa…yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle…kanıtlanmış…kişidir.

Elç. İş. 5:12-16…Hastaları ve…acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.

1 Korintliler 12:28&30.Tanrı,inanlılar topluluğunda…hastaları iyileştirme gücü olanları…atadı.

Yakup 5:14-16*…..İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak.

1 Petrus 2:24……O’nun yaralarıyla şifa buldunuz.

KURANA GÖRE
Kur’an’da fiziksel şifa ile ilgili herhangi bir ayet yoktur! Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te “şifa” ile ilgili olayların sayısı 139’dur. İncil’de, İsa Mesih’in “şifa” vermesiyle ilgili kayıt edilmiş olayların sayısı 26’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir