Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

87. Yahudiler bir kavim olarak lânetli midir?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 12:1-4……seni büyük millet edeceğim…ve bereket ol; ve seni mubarek kılanları mubarek kılacağım, ve sana lânet edene lânet edeceğim.

Tekvin 17:1-16…..İshakla ahdimi sabit kılacağım.

Sayılar 22:12……Allah Balama dedi: Onlarla gitmiyeceksin; o kavma lânet etmiyeceksin; çünkü mubarektir.

Sayılar 24:9*……Seni mubarek kılan mubarek olsun, ve sana lânet eden lânetli olsun.

Tesniye 4:7-8……kendisine böyle yakın Allahı olan hangi büyük millet vardır?…o kadar adil kanunları…

Tesniye 14:2…….bütün kavmlardan üstün olarak, kendisine has bir kavm olmak üzre seni seçti.

Tesniye 26:19……Allahın RABBE mukaddes bir kavm olasın diye yarattığı bütün milletlerden medihte ve şöhrette, ve izzette seni üstün kılacaktır.

Romalılar 3:1-2*…Yahudi’nin ne üstünlüğü var? Her yönden çoktur. Birincisi, Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edildi.

Romalılar 9:3-4….soydaşların olan İsraillilerin…Oğulluk, yücelik, antlaşmalar, buyrulan Kutsal Yasa, tapınma düzeni ve vaatler onlarındır…Mesih de bedence onlardandır.

Romalılar 11:1-32..Sonuçta bütün İsrail kurtulacaktır.

Galatyalılar 4:1-31..İşte böyle kardeşler, biz köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.

KURANA GÖRE
Bakara 2:88-89…..Allah onları lânetlemiştir, artık…

Bakara 2:159…….işte onlara hem Allah lânet eder, hem bütün lânet edebilenler lânet eder.

Nisa 4:46-47*……Yahudilerden öyleleri var ki…Allah inkarlarından dolayı onları lânetlemiştir…

Nisa 4:52……….İşte onlar, Allah’ın lânetlediği insanlardır.

Nisa 4:155………Allah o kalblerin üzerini mühürlemiştir.

Maide 5:13 & 64*…Sözlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalblerini katılaştırdık. Yahudiler… söylediklerinden ötürü lânetlendiler.

Maide 5:82………en yaman düşman olarak yahudileri… 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir