Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

92. Allah dünyayı yarattıktan sonra, yedinci günde dinlendi mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 2:2-3*……Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi; ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti. Ve Allah yedinci günü mubarek kıldı, ve onu takdis etti; çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti.

Çıkış 20:8-11……Sebt gününü takdis temek için onu hatırında tut. Altı gün işliyeceksin, ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün Allah’ın RABBE Sebttir… hiç bir iş yapmıyacaksın; çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı, ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Sebt gününü mubarek kıldı, ve onu takdis etti.

Markos 2:22-28…..İsa…İnsan Sept günü için değil, Sept günü insan için yaratıldı. Bu nedenle İnsanoğlu Sept gününün de Rabbidir.

Luka 6:5………..Sonra İsa onlara, “İnsanoğlu Sept gününün de Rabbidir.” dedi.

Yuhanna 19:31……Sept günü büyük bayramdı.

İbraniler 4:4……Oysa Tanrı, dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir: “Tanrı yedinci günde bütün işlerinden dinlendi.”

İbraniler 4:9-10*..İşte böylece, Tanrı’nın halkına bir sept günü dinlenmesi kalıyor. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse, O’nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir.

KURANA GÖRE
Kaf 50:38*………Andolsun, biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık, bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’e göre, Allah dünyayı altı günde yarattıktan sonra, yedinci günde istirahat etti. Burada anlatılan istirahat etme olayı, Allah’ın yorulmasıyla ilgili değildir, ve insanların dinlenmesine örnek olması açısından aktarılmıştır. Çünkü İşaya 40:28’e göre Allah asla yorulmaz: “Bilmedin mi? işitmedin mi? Ebedi Allah, RAB, dünyanın uçlarını yaratan, zayıflamaz ve yorulmaz; onun anlayışının derinliğine erilmez.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir