Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

99. Haman, Firavun ve Musa’nın döneminde mi yaşadı?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 1:11………Firavun için Pitom ve Raamses ambar şehirlerini yaptılar.

Çıkış 2:9-10*……Firavunun kızı ona dedi: Bu çocuğu al, ve onu benim için emzir, ve ben senin ücretini veririm. Ve kadın çocuğu aldı, ve onu emzirdi. Ve çocuk büyüdü, ve onu Firavunun kızına getirdi, ve onun oğlu oldu. Ve onun adını Musa koyup dedi: Çünkü onu sulardan çıkardım.

Ester 1:1-4*…….Ve vaki oldu ki, Ahaşveroşun günlerinde (Hintten Habeş iline kadar, yüzyirmi yedi vilayet üzerine kırallık eden Ahaşveroş budur), kıral Ahaşveroş Şuşan sarayında olan kırallık tahtı üzerinde oturmakta olduğu o günlerde, kırallığının üçüncü yılında bütün reislerine ve kullarına ziyafet verdi; ve Fars ve Medya askeri, vilayetlerin ileri gelenlerile reisleri onun önünde bulunurken, bir çok günler, yüz seksen gün, kırallığının izzeti zenginliğini, ve büyüklüğünün parıldıyan haşmetini gösterdi.

Ester 3:1……….Bu şeylerden sonra kral Ahaşveroş Hammedatın oğlu Agagi Hamanı büyülttü, ve onu yükseltti, ve onun kürsüsünü yanında olan bütün reislerin üstüne koydu.

KURANA GÖRE
Kasas 28:1-8…….Firavun’a, Haman’a ve askerlerine, onlardan korktukları şeyi gösterelim.

Kasas 28:38*…….Firavun…ey Haman…bana bir kule yap, belki Musa’nın tanrısına çıkarım, çünkü ben onu (Musa’yı) yalancılardan sanıyorum.

Ankebut 29:39……Firavun’u, Haman’ı da (helak ettik)…Musa onlara açık kanıtlar getirdi…

Mü’min 40:23-24*…Firavun’a, Haman’a ve Ka-run’a: “(Bu,)Yalancı bir büyücüdür.” dediler.

Mü’min 40:36-37….Firavun…Haman, bana…bir kule yap… Dipnot : Kuran-ı Kerim Haman’ın Musa zamanında Firavun’un veziri olduğunu ifade eder, fakat Kitab-ı Mukaddes Haman’ın Ester zamanında Kral Ahaşveroş’un (Xerxes olarak bilinir) veziri olduğunu bize açıkça bildirir. Tarih olarak, Musa ve Firavun M.Ö. 1447-1410 civarında yaşadılar, fakat Ester, Haman ve Ahaşveroş yaklaşık bin sene sonra yaşadılar. Ahaşveroş (Xerxes) Pers kralı olarak M.Ö. 486’dan M.Ö. 465’e kadar saltanat sürdü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir