Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek nedir?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek nedir?

Yanıt: Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek sözü, İsa Mesih’in günahkârların yerini alarak ölmesiyle ilgilidir. Kutsal Yazılar bütün insanların günahkâr olduğunu öğretir (Romalılar 3:9-18, 23). Günahlılığımızın cezası ölümdür. Romalılar 6:23’de şu sözleri okuyoruz: “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.“Bu ayet bize birkaç şey öğretir. Mesih olmadan ölüp günahlarımızın bedeli olarak sonsuzluğu cehennemde geçiririz. Kutsal Yazılar’da ölüm, bir “ayrılık”la ilgilidir. Herkes ölecektir, ama bazıları sonsuzluk boyunca Rab’le birlikte cennette yaşayacak, diğerleriyse sonsuzluk boyunca bir cehennem hayatı yaşayacaktır. Burada sözü edilen ölüm, cehennemdeki yaşamdan söz etmektedir. Bu ayetin öğrettiği ikinci şey, sonsuz yaşamın İsa Mesih aracılığıyla açık olduğudur. Bu da, O’nun bizim yerimizi alarak bizim günahlarımıza kefaret etmesidir.İsa Mesih çarmıha gerildiğinde bizim yerimize ölmüştür. Ölmek üzere çarmıha gerilmesi gerekenler bizlerdik çünkü günahlı yaşamlar sürenler bizleriz. Ama Mesih bizim günahlarımızın cezasını Kendi üzerine aldı; bizim yerimizi alarak bizim hak ettiğimiz cezayı Kendi üzerine aldı. “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım” (2 Korintliler 5:21).“Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O’nun yaralarıyla şifa buldunuz” (1 Petrus 2:24). Burada da yine Mesih’in bizim işlediğimiz günahların ücretini ödemek için onları Kendi üzerine almasını görmekteyiz: “Nitekim Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi” (1 Petrus 3:18). Bu ayetler, sadece Mesih’in bizim yerimizi aldığını değil, aynı zamanda O’nun bizim günahlarımızın kefareti olduğunu, yani insanların günahlılığından ötürü ödenmesi gereken bedeli tamamen ödediğini öğretir.Mesih’in bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmesinden söz eden bir başka ayet de, Yeşaya 53:5’tir. Bu ayet, çarmıhta bizim günahlarımız için ölen Mesih’in geleceğinden söz etmektedir. Bu peygamberlik çok ayrıntılıdır ve O’nun çarmıha gerilmesi aynen önceden bildirilmiş olduğu gibi gerçekleşmiştir. “Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.” Burada O’nun bizim yerimizi almasından söz edildiğine dikkat edin. Burada da yine Mesih’in bizim günahlarımızın bedelini ödediğini görmekteyiz!Bizler kendi günahlarımızın bedelini ancak cezalandırılıp sonsuzluk boyunca cehennem denilen bir yere konularak ödeyebiliriz. Ama Tanrı Oğlu, İsa Mesih, günahlarımızın bedelini ödemek için yeryüzüne gelmiştir. O bunu bizim için yaptığından ötürü bizim şimdi sadece günahlarımızın bağışlanması değil, sonsuzluğu O’nunla birlikte geçirme fırsatımız var. Bunu yapabilmek için Mesih’in çarmıhta gerçekleştirdiği işe iman etmeliyiz. Biz kendi kendimizi kurtaramayız; bizim yerimizi alacak birisine ihtiyacımız vardır. İsa Mesih’in ölümü O’nun bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir