Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Cehennem gerçek midir? Cehennem sonsuza dek midir?

Cennet ve Cehennem Hakkındaki Sorular
Soru : Cehennem gerçek midir? Cehennem sonsuza dek midir?

Yanıt: Cennetin varlığına inanan insanların cehennemin varlığına inanan insanlara oranla çok daha yüksek sayıda olması ilginçtir. Ancak Kutsal Kitap’a göre, cehennem de cennet kadar gerçektir. Kutsal Kitap cehennemin kötülerin/inanlı olmayan kişilerin öldükten sonra gönderildikleri gerçek bir yer olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. Hepimiz Tanrı’ya karşı günah işledik (Romalılar 3:23). Bu günahın adil cezası ölümdür (Romalılar 6:23). Bütün günahımız nihai olarak Tanrı’ya karşı olduğundan (Mezmur 51:4) ve Tanrı sonsuz bir Varlık olduğundan günahın cezası olan ölümün de sonsuz olması lazımdır. Cehennem, günahımızdan ötürü hak etmiş olduğumuz sonsuz ölümdür.Ölen kötülerin cehennemdeki cezası Kutsal Yazılar’da, “sonsuz ateş” (Matta 25:41), “sönmeyen ateş” (Matta 3:12), “utanç ve sonsuz iğrençlik” (Daniel 12:2), “yakan ateşin hiç sönmediği bir yer” (Markos 9:44-49), “azap” ve “ateş” yeri (Luka 16:23-24), “sonsuza dek mahvolma yeri” (2 Selanikliler 1:9), “dumanlarının sonsuza dek tüteceği bir yer” (Vahiy 14:10-11) ve “kötülerin sonsuzlara dek işkence çektiği ateş ve kükürt gölü” olarak tanımlanmıştır.Doğruların cennetteki mutluluğu hiç bitmediği gibi, kötülerin de cehennemdeki cezası hiç bitmez. İsa’nın Kendisi, cehennemdeki cezanın da cennetteki yaşam kadar sonsuz olacağını bildirir (Matta 25:46). Kötüler, sonsuza dek Tanrı’nın öfkesi ve gazabına tabidirler. Cehennemde olanlar Tanrı’nın kusursuz adaletini kabul edeceklerdir (Mezmur 76:10). Cehennemde olanlar cezalarının adil olduğunu ve bunun sorumlusunun sadece kendileri olduklarını bileceklerdir (Yasa’nın Tekrarı 32:3-5). Evet, cehennem gerçektir. Evet, cehennem sonsuza dek devam edecek ve hiç bitmeyecek olan bir işkence ve ceza yeri olacaktır. İsa aracılığıyla bu sonsuz sondan kurtulabileceğimiz için Tanrı’ya övgüler olsun (Yuhanna 3:16, 18, 36)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir