Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Günahkarın Duası nedir?

Günahkarın Duası nedir?
Soru : Günahkârın duası nedir?

Yanıt: Günahkârın duası, bir insanın günahkâr olduğunu ve bir Kurtarıcı’ya ihtiyacı olduğunu anladığında ettiği bir duadır. Günahkârın duasını etmek tek başına bir şeyi başarmaz. Gerçek bir günahkârın duası, sadece bir kişinin kendi günahkârlığı ve kurtuluşa olan ihtiyacı konusunda bildiklerini, anladıklarını ve inandıklarını temsil eder.Günahlının duasının ilk yönü, hepimizin günahkârlar olduğumuzu anlamaktır. Romalılar 3:10 şöyle bildirir: “Doğru kimse yok, tek kişi bile yok.” Kutsal Kitap hepimizin günah işlemiş olduğumuzu açık bir şekilde bildirir. Hepimiz, Tanrı’nın merhameti ve bağışlamasına ihtiyacı olan günahkârlarız (Titus 3:5-7). Günahımızdan ötürü sonsuz cezayı hak ediyoruz (Matta 25:46). Günahkârın duası, yargı yerine lütuf almak için bir yakarıştır. Gazap yerine merhamet alma dileğinde bulunmaktır.Günahlının duasının ikinci yönü, Tanrı’nın bizim kayıp ve günahkâr durumumuzu düzeltmek için ne yaptığını bilmektir. Tanrı, İsa Mesih’in kişiliğinde beden alıp insan olmuştur (Yuhanna 1:1,14). İsa bizlere Tanrı hakkındaki gerçeği öğretmiş ve kusursuzca doğru ve günahsız bir yaşam sürmüştür (Yuhanna 8:46; 2 Korintliler 5:21). İsa bundan sonra, bizim hak ettiğimiz cezayı Kendi üzerine alarak çarmıhta bizim yerimize ölmüştür (Romalılar 5:8). İsa, günah, ölüm ve cehennem üzerindeki zaferini kanıtlamak için ölümden dirilmiştir (Koloseliler 2:15; 1 Korintliler bölüm 15). Bütün bunlardan ötürü, eğer İsa Mesih’e iman edersek, bizim günahlarımız bağışlanabilir ve bize Cennet’te sonsuz bir yuva vaat edilir. Sadece O’nun bizim yerimize öldüğüne ve ölümden dirildiğine inanmamız yeterlidir (Romalılar 10:9-10). Biz sadece lütuf aracılığıyla, sadece iman aracılığıyla, sadece İsa Mesih’in aracılığıyla kurtulabiliriz. Efesliler 2:8 şöyle bildirir: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.”Günahkârın duasını etmek, sadece İsa Mesih’e Kurtarıcınız olarak güvendiğinizi Tanrı’ya bildirme yoludur. Bu duada kurtuluş getiren “sihirli” sözcükler yoktur. Bizi sadece İsa’nın ölümü ve dirilişine iman kurtarabilir. Eğer bir günahkâr olduğunuzu ve İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa ihtiyacınız olduğunu anlarsanız, işte size Tanrı’ya edebileceğiniz bir günahkârın duası: “Tanrım, ben bir günahkâr olduğumu biliyorum. Günahımın sonuçlarını hak ettiğimi biliyorum. Ancak, Kurtarıcım olarak İsa Mesih’e güveniyorum. O’nun ölümü ve dirilişinin bağışlanmamı sağladığına inanıyorum. Kişisel Rabbim ve Kurtarıcım olarak sadece ve sadece İsa’ya güveniyorum. Beni kurtarıp bağışladığın için Sana çok teşekkür ederim, Rabbim! Amin!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir