Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

İsa’nın Tanrı Oğlu olması ne anlama gelir?

İsa Mesih Kim
Soru : İsa’nın Tanrı Oğlu olması ne anlama gelir? İsa Tanrı’nın oğlumu

Yanıt: İsa, baba ve oğul denildiğinde, sözün gündelik kullanılışında taşındığı anlamda Tanrının Oğlu değildir. Tanrı evlenip de çocuk sahibi olmadı. İsa, Tanrının insan biçimine büründüğü anlamında Tanrının Oğludur (Yuhanna 1:1,14). İsa, Kutsal Ruh tarafından oluştuğu anlamında Tanrının Oğludur. Luka 1:35 şöyle buyuruyor: “Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” Kutsal Kitap’ın çağında ‘insanoğlu’ sözü bir insanı belirtmek için kullanılıyordu. İnsanoğlu demek, insan demektir.Yahudilerin önderleri önünde yapılan mahkeme duruşmasında, başkahin İsa’ya şöyle buyurdu: “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” (Matta 26:63). İsa da şöyle karşılık verdi: “Söylediğin gibidir. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz” (Matta 26:64). Bunun üzerine Yahudilerin önderleri İsa’yı Tanrıya küfür etmekle suçladılar (Matta 26:65-66). Daha sonra, Romalı vali Pontuslu Pilatus’un önünde Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.” (Yuhanna 19:7). Tanrının oğlu olduğunu iddia etmek neden Tanrıya küfür ve ölüm cezasını hak eden bir suç sayılsın? Yahudilerin önderleri, ‘Tanrının Oğlu’ ifadesini kullanan İsa’nın bununla ne demek istediğini çok iyi anladılar. ‘Tanrının Oğlu’ olmak, Tanrının öz yapısına sahip olmak demektir. ‘Tanrının Oğlu’ olan ‘Tanrıdandır’. Bu iddia, yani Tanrının özyapısına sahip olmak, daha kısacası, Tanrının kendisi olma iddiası, Yahudilerin önderlerine göre Tanrıya küfür sayılırdı. O yüzden İsa’yı ölüm cezasına çarptırmak istediler. İbraniler 1:3 ayeti, bu gerçeği çok açık biçimde dile getiriyor: “Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür…”Başka örnek Yuhanna 17:12 ayetinde bulunuyor: orada İsa’nın öğrencisi Yahuda için ‘mahva giden adam’ ifadesi kullanılıyor. Oysa bu sözün asıl tercümesi ‘mahv olmanın oğlu’dur. Öte yandan Yuhanna 6:71 Yahuda’nın Simun’un oğlu olduğunu söylüyor. Öyleyse Yuhanna 17:12 ayetinin ‘mahv olmanın oğlu’ ne anlama geliyor? ‘Mahv olma’ sözü ‘yıkım, yok olma, perişan olma’ demektir. Yahuda elbette harfi harfine ‘yıkım, yok olma, perişan olma’nın oğlu değildi. Yahuda, yıkımın bir ‘izharı’ idi. İşte, İsa da aynı anlamda Tanrı Oğludur. Tanrın oğlu, Tanrının kendisidir. İsa, Tanrının izhar olunmuş halidir (Yuhanna 1:1,14).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir