Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kutsal Kitap kürtaj hakkında ne der?

Kürtaj

Soru : Kutsal Kitap (tevrat, zebur ve incil) kürtaj hakkında ne der?

Yanıt : Kutsal Kitap kürtaj konusundan hiçbir zaman direkt olarak söz etmez. Ancak, Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın kürtaj konusundaki görüşünün ne olduğunu çok açık bir şekilde bildiren birçok öğreti vardır. Yeremya 1:5, Tanrı’nın bizi ana rahminde biçimlendirmeden öncesinden tanıdığını söyler. Mezmur 139:13-16, Tanrı’nın ana rahminde yaratılışımız ve biçimlendirilmemizdeki aktif rolünden söz eder. Mısır’dan Çıkış 21:22-25, bir bebeğin anne karnında ölmesine neden olan birisine adam öldüren birine verilen cezanın aynısını verir. Bu da, Tanrı’nın ana rahmindeki bir bebeği bir yetişkin kadar insan saydığını açıkça gösterir. Hristiyan için, kürtaj bir kadının seçme hakkıyla ilgili değildir. Tanrı’nın benzerliğinde yaratılan bir insanın yaşamı ya da ölümüyle ilgilidir (Yaratılış 1:26-27; 9:6).

Hristiyanlar’ın kürtaj konusundaki düşüncelerine karşı her zaman ilk olarak, “Ya ırza geçilme ya da aile içi cinsel ilişki durumları?” diye itiraz edilir. Bir kadının ırza geçilme ya da aile içi cinsel ilişki sonucu hamile kalması çok korkunç bir şey olduğu halde, bebeğin öldürülmesi çözüm müdür? İki yanlış bir doğru yapmaz. Irza geçilme ya da aile içi cinsel ilişki sonucu doğan çocuk, çocukları olmayan sevecen bir aileye evlat olarak verilebilir ya da çocuk annesi tarafından büyütülebilir. Tekrar ediyoruz, bebek tamamen masumdur ve babasının kötü davranışlarından ötürü cezalandırılmamalıdır.

Hristiyanlar’ın kürtaj konusundaki düşüncelerine karşı genelde yapılan ikinci itiraz, “Ya annenin hayatı tehlikedeyse?”dir. Doğrusunu isterseniz kürtaj konusunda yanıtlanması en zor olan soru da budur. İlk olarak, bu nedenin günümüzde dünyada yapılan kürtajların yüzde birinin onda birinden daha az gerçekleşen bir durum olduğunu hatırlamalıyız. Kendi rahatları için kürtaj yaptıran kadınların sayısı, kendi hayatlarını kurtarmak için kürtaj yaptıran kadınların sayısından çok daha fazladır. İkinci olarak, Tanrı’nın mucizeler yaratma gücü olduğunu hatırlayalım. Bu konudaki bütün tıbbi olasılıklar buna karşı olsa da, Tanrı bir anne ve çocuğun hayatını koruyabilir. Ancak bu sorunun yanıtına nihai olarak, karı koca ve Tanrı arasında karar verilebilir. Bu çok zor kararla karşı karşıya olan her karı kocanın Tanrı’nın ne yapmalarını istediği konusunda kendilerine bilgelik vermesi için Rab’be dua etmesi lazımdır (Yakup 1:5).

Günümüzde yapılan kürtajların yüzde 95’inden çoğunda kadınlar sadece çocuk istememektedir. Yapılan kürtajların yüzde beşinden daha azı, ırza geçilme, aile içi cinsel ilişki ya da annenin sağlığının tehlikede olduğu durumlardır. Yüzde beş oranındaki bu daha zor durumlarda bile, ilk seçenek hiçbir zaman kürtaj olmamalıdır. Ana karnında olan bir insanın yaşamı, çocuğun doğmasına izin vermek için yapılacak her türlü çabaya değer.

Kürtaj olmuş olanlar için şunu söylemek gerekmektedir: Kürtaj günahının başka herhangi bir günahtan daha az affedilebilir olmadığını hatırlayın. Mesih’e imanla bütün günahlar bağışlanabilir (Yuhanna 3:16; Romalılar 8:1; Koloseliler 1:14). Kürtaj yaptıran bir kadın, kadının kürtaj yaptırmasını teşvik eden bir adam ve kürtajı yapan doktor da İsa Mesih’e imanla bağışlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir