Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Rab’bin Duası nedir ve bu duayı ne zaman etmemiz gerekir?

Günahkarın Duası nedir?
Soru : Rab’bin Duası nedir ve bu duayı ne zaman etmemiz gerekir?

Yanıt: Rab’bin Duası, İsa’nın öğrencilerine Matta 6:9-13 ve Luka 11:2-4’de öğrettiği duadır. Matta 6:9-13 şöyle der: “Bunun için siz şöyle dua edin: ‘Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.’” Birçok insan Rab’bin Duası’nı yanlış anlayarak onun kelimesi kelimesine tekrar etmemiz gereken bir dua olduğunu düşünür. Bazı insanlar Rab’bin Duası’na, sözlerin kendilerinin belirli bir gücü varmış ya da Tanrı’yı belirli bir şekilde etkileyen sihirli bir formülmüş gibi davranırlar.Kutsal Kitap bunun tam tersini öğretir. Tanrı, dua ettiğimizde söylediğimiz sözlerden çok yüreğimizin durumuyla ilgilenir. “Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar” (Matta 6:6-7). Duada, sadece ezberlemiş olduğumuz sözleri Tanrı’ya tekrar etmek yerine yüreğimizin içindekileri Tanrı’ya dökeriz (Filipililer 4:6-7).Rab’bin Duası, nasıl dua edileceği hakkında bir örnek, bir kalıp olarak anlaşılmalıdır. Bu dua bizlere, duanın içinde olması gereken “öğeleri” bildirir. Şimdi Rab’bin Duası’nın kısımlarına bakalım. “Göklerdeki Babamız” sözü, bizlere kime hitaben dua ettiğimizi öğretir: Baba’ya hitaben dua ederiz. “Adın kutsal kılınsın” sözü bize Tanrı’ya tapınmamızı ve kim olduğundan ötürü O’nu övmemizi söylemektedir. “Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun” sözü, yaşamlarımız ve dünya için kendi planlarımız için değil, Tanrı’nın planları için dua etmemiz gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır. Kendi arzularımızın değil, Tanrı’nın isteğinin yerine gelmesi için dua etmemiz lazımdır. “Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver” sözleriyle, ihtiyacımız olan şeyleri Tanrı’dan istemeye teşvik ediliyoruz. “Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla” sözü, bize günahlarımızı Tanrı’ya itiraf edip onları terk etmemiz ve aynı zamanda Tanrı bizi bağışladığı gibi bizim de başkalarını bağışlamamız gerektiğini hatırlatır. Rab’bin Duası’nın sonunda yer alan, “Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar” sözleri, Tanrı’ya günah üzerinde zafer kazanmamıza yardım etmesi için yakarma ve O’ndan bizleri şeytanın saldırılarından koruması isteğini içerir.Bu yüzden, Rab’bin Duası’nın, ezberleyip Tanrı’ya ezbere söylememiz gereken bir dua olmadığını yine tekrarlamak istiyorum. Rab’bin Duası sadece bizlere nasıl dua etmemiz gerektiğini gösteren bir örnektir. Rab’bin Duası’nı ezberlemek yanlış bir şey midir? Tabii ki, değildir! Rab’bin Duası’nı Tanrı’ya dua olarak tekrarlamamız yanlış bir şey midir? Eğer söylediğiniz sözler yüreğinizden geliyorsa ve söyledikleriniz gerçekten söylemek istediğiniz şeylerse değildir. Unutmayın, Tanrı bizlerin dua ederken belirli sözcükler kullanmamızdan çok O’nunla iletişim içinde olmamızla ve söylediğimiz şeylerin yüreğimizden gelmesiyle ilgilenir. Filipililer 4:6-7 şöyle der: “Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir