Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Ruhsal armağanımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?

Kutsal Ruh
Soru : Ruhsal armağanımın ne olduğunu nasıl bilebilirim?
Yanıt : Ruhsal armağanlarımızın tam olarak neler olduğunu bize söyleyebilecek sihirli bir formül ya da kesin bir test yoktur. Kutsal Ruh armağanları Kendisinin belirlediği şekilde dağıtır (1 Korintliler 12:7-11). Hıristiyanlar için yaygın bir sorun, Tanrı’ya sadece armağanlandırılmış olduğumuzu düşündüğümüz alanda hizmet etmeyi isteyecek derecede ruhsal armağanımıza takılıp kalmaktır. Ancak ruhsal armağanlar böyle etkin olmaz. Tanrı bizleri itaatkâr bir şekilde Kendisine her konuda hizmet etmeye çağırır. Yapmamız üzere bizi çağırmış olduğu görevi gerçekleştirmemiz için bizi gereken her armağanla donatacaktır.Ruhsal bakımdan armağanlarımızın neler olduğunu bulmak çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Ruhsal armağan testleri ya da envanterleri tamamen güvenilir olmasa da, armağanlarımızın hangi alanlarında olduğunu anlamamız konusunda bize kesinlikle yardımcı olabilir. Başkalarının onayı da bize ruhsal armağanlarımız konusunda ışık tutabilir. Rab’be hizmet ettiğimizi gören başka insanlar sık sık bizim garanti saydığımız ya da farkında olmadığımız bir ruhsal armağanı işbaşında görebilirler. Dua da önemlidir. Ruhsal bakımdan tam nasıl armağanlandırıldığımızı bilen bir Kişi varsa O da, o armağanı bize vermiş olan Kutsal Ruh’tur. Ruhsal armağanlarımızı Tanrı’nın yüceliği için daha iyi kullanabilmek amacıyla Tanrı’dan bize hangi armağanları vermiş olduğunu göstermesini isteyebiliriz.Evet, Tanrı bazılarını öğretmen olmaları üzere çağırır ve onlara öğretme armağanını verir. Tanrı bazılarını hizmetkâr olarak çağırır ve onları başkalarına yardım etme armağanıyla bereketler. Ancak ruhsal armağanlarımızın tam olarak neler olduğunu bilmek Tanrı’ya armağanlarımız dışındaki alanlarda hizmet etmemeyi ret etmemizi mazur göstermez. Tanrı’nın bize hangi armağanları vermiş olduğunu bilmek yararlı mıdır? Tabii ki, yararlıdır. Ruhsal armağanlara, Tanrı’ya hizmet etmek için başka fırsatları kaçıracak şekilde odaklanmak yanlış mıdır? Evet. Eğer biz kendimizi Tanrı tarafından kullanılmaya adadıysak, Tanrı da bizi ihtiyacımız olan armağanlarla donatacaktır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir