Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Ruh’ta ölmek Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir?

Kutsal Ruh
Soru : Ruh’ta ölmek Kutsal Kitap’a uygun bir şey midir?

Yanıt : “Ruh’ta ölmek,” en yaygın şekliyle bir vaiz ellerini birisinin üzerine koyduğunda ve o kişi, güya Kutsal Ruh’un gücüne yenilerek yere düştüğünde gerçekleşir. Kutsal Ruh’ta ölmeyi uygulayanlar Kutsal Kitap’taki “ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım” (Vahiy 1:17) ya da “yüzüstü yere yığıldım” (Hezekiel 1:28; Daniel 8:17-18, 10:7-9) diyen ayetleri kullanırlar. Ancak Kutsal Kitap’taki bu kişinin yüzüstü yere yığılmasıyla Ruh’ta ölme uygulaması arasında birkaç tezat vardır.1. Örneğin Mesih’in görünümünün değiştiği dağda gerçekleştiği üzere (Matta 17:6) Kutsal Kitap’taki düşmek olayı, insanların sıradan olayların ötesindeki bir görüm ya da olayda gördüklerine verdikleri karşılıktı. Kutsal Kitap’a uygun olmayan Ruh’ta ölme uygulamasında kişi, başka birisinin dokunuşuna ya da konuşmacının kolunun bir hareketine karşılık verir.2. Kutsal Kitap’ta bu olaylar çok ender olarak yaşanmıştır, birkaç kişinin hayatında ve sadece çok ender olarak gerçekleşmiştir. Ruh’ta ölme olayında düşmek, tekrar edilen bir olaydır ve birçok insan için gerçekleşen bir deneyimdir.3. Kutsal Kitap’taki durumlarda insanlar gördükleri şey ya da kişiden ötürü huşu duyduklarından yere yüzüstü düşerler. Ruh’ta ölme sahteliğinde ise, ya konuşmacının kollarını sallamasına karşılık olarak ya da kilise liderinin dokunuşundan (ya da bazı durumlarda itmesinden) ötürü geriye doğru düşerler.Ruh’ta ölme örneklerinin hepsinin sahte ya da bir dokunuşun ya da itmenin sonucu olduğunu iddia etmiyoruz. Birçok insan geriye düşmelerine neden olan bir enerji ya da bir güç hissettiklerini iddia eder. Ancak biz bu kavram konusunda Kutsal Kitap’ta bir temel bulamıyoruz. Evet, bir enerji ya da bir güç söz konusu olabilir ama eğer öyleyse bunlar büyük bir olasılıkla Tanrı’dan değildir ve Kutsal Ruh’un etkin olmasının sonucu değildir.İnsanların Ruh’un bize yaşamlarımızda Mesih’i yüceltmek amacıyla verdiği pratik meyvenin (Galatyalılar 5:22-23) ardından gitmek yerine hiçbir ruhsal meyve vermeyen böylesi acayip sahtekârlıklardan medet umması şanssızlıktır. Kutsal Ruh’la dolmak böyle sahte olaylarla kanıtlanmaz ama Tanrı Sözü’yle O’na övgü, şükran ve itaatle taşacak bir şekilde dolu bir yaşamda açıkça görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir