Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Tanrı Eski Antlaşma’da neden hayvanların kurban edilmesini talep etmişti?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Tanrı Eski Antlaşma’da neden hayvanların kurban edilmesini talep etmişti?

Yanıt: Tanrı hayvan kurbanlarını, günahlar için geçici bağışlama sağlamak ve İsa Mesih’in kusursuz ve tam kurbanını önceden göstermek için talep etmişti (Levililer 4:35, 5:10). Hayvanların kurban edilmesi Kutsal Yazılar boyunca yer alan önemli bir konudur çünkü “kan dökülmeden bağışlama olmaz” (İbraniler 9:22). Adem’le Havva günah işlediklerinde hayvanlar onlara giysi sağlamak için Tanrı tarafından öldürülmüşlerdi (Yaratılış 3:21). Habil ve Kayin Rab’be kurbanlar sunmuşlardı. Habil’in kurbanı “sürüsünde ilk doğan hayvan” olduğundan (Yaratılış 4:4-5) kabul olunmuş ama Kayin Rab’bin önüne meyve getirdiği için O’nun kurbanı kabul olunmamıştı. Tufan suları çekildikten sonra Nuh da Tanrı’ya hayvanlar kurban etmişti (Yaratılış 8:20-21).Tanrı İsrail ulusuna, Kendisinin onlara kesin bir şekilde talimat verdiği üzere birçok kurbanlar sunmalarını buyurmuştu. İlk olarak hayvanın lekesiz olması gerekiyordu. İkinci olarak, kurbanı sunun kişinin kendisini hayvanla özdeşleştirmesi gerekiyordu. Üçüncü olarak kurbanı sunan kişinin hayvanı öldürmesi gerekiyordu. Bu kurban imanla sunulduğunda günahlar için bağışlama sağlıyordu. Levililer 16’da tanımlanan Kefaret Günü’nde sunulması gereken kurban da bağışlanma ve günahların kaldırılmasını gösteriyordu. Baş kâhinin günah sunusu olarak iki teke alması gerekiyordu. Tekelerden biri İsrail halkı için bir günah sunusu olarak kurban ediliyor (Levililer 16:15), diğer teke ise çöle salınıyordu (Levililer 16:20-22). Günah sunusu olan teke bağışlanma ve diğer teke de günahların ortadan kaldırılmasını sağlıyordu.O zaman bizler neden artık günümüzde hayvan kurbanları sunmuyoruz? İsa nihai ve kusursuz kurban olduğundan hayvan kurbanları sona ermiştir. Vaftizci Yahya, İsa’nın vaftiz olmak için geldiğini gördüğünde bunu kabul etmiş ve “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” demişti (Yuhanna 1:29). “Neden hayvanlar? Onlar ne yaptılar ki?” diye sorabilirsiniz. Zaten önemli olan da budur; hayvanlar yanlış bir şey yapmamış olduklarından kurbanı sunan kişinin yerine ölmüşlerdir. İsa Mesih de yanlış bir şey yapmamıştır ama Kendisini gönüllü olarak insanlığın günahları için ölmek üzere sunmuştur (1 Timoteos 2:6). İsa Mesih bizim günahımızı Kendi üzerine alıp bizim yerimize ölmüştür. 2 Korintliler 5:21’in dediği gibi, “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.” Bizler İsa’nın çarmıhta gerçekleştirdiği işe iman aracılığıyla bağışlanabiliriz.Özet olarak, Tanrı bireylerin günahlarının bağışlanabilmesi için hayvan kurbanları sunulmasını buyurmuştu. Hayvan, kurbanı sunan kişinin yerine geçiyordu, yani onun yerine ölüyordu ancak bu sadece geçici bir durumdu. Kurbanların tekrar tekrar sunulmalarının gerekmesi de bundandı. İsa Mesih geldiğinde hayvan kurbanlar sunulmaya son verildi. İsa Mesih bir kerede ve her zaman için sunulan nihai kurbandı ve bizim yerimizi almıştı (İbraniler 7:27) ve şimdi de Tanrı ile insanlık arasındaki tek aracıdır (1 Timoteos 2:5). Hayvan kurbanları Mesih’in Kendisini bizim namımıza kurban sunmasının habercileri ve örnekleriydi. Bir hayvan kurbanın günahları bağışlayabilmesi ancak, Kendisini bizim günahlarımız için kurban eden Mesih aracılığıyla mümkündü. Mesih’in kurbanı, hayvan kurbanlarının sadece örnekleyip habercisi olabileceği bağışlamayı sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir