Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Tanrı günahlı / iman etmeyen birinin dualarını yanıtlar mı?

Tanrı Hakkında Sorular
Soru : Tanrı günahlı / iman etmeyen birinin dualarını yanıtlar mı?

Yanıt: Yuhanna 9:31 şöyle bildirir: “Tanrı’nın, günahkârları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı, kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler.” Ayrıca, “Tanrı bir günahlının sadece bir tek duasını işitir o da günahlının kurtulmak için ettiği duadır” denmiştir. Bunun sonucu olarak bazıları, Tanrı’nın iman etmeyen birinin duasını duymadığını / onun dualarını hiçbir zaman yanıtlamayacağına inanır. Ancak Yuhanna 9:31’in metin çerçevesine bakarsak, bu ayetin Tanrı’nın iman etmeyen biri aracılığıyla mucizeler gerçekleştirmeyeceğini söylediğini görüyoruz. Birinci Yuhanna 5:14-15 bize, Tanrı’nın duaları, onların Kendi isteğine göre edilmiş olup olmadıklarına bakarak yanıtladığını söyler. Bu ilke iman etmeyenler için de geçerli olabilir. Eğer iman etmeyen biri, Tanrı’nın isteğine uygun bir şey için dua ederse, Tanrı’nın Kendi isteğine uygun olan bu duayı yanıtlamasını engelleyen hiçbir şey olmaz.Bazı ayetler, Tanrı’nın iman etmeyen insanların dualarını işitip yanıtladığını tanımlar. Bu durumların çoğunda, bu kişiler dua etmişlerdir. Bir iki tanesinde, Tanrı onların yüreklerinin yakarışına karşılık vermiştir (bu yakarışın Tanrı’ya yöneltilmiş olup olmadığı bildirilmemiştir). Bu durumların bazılarında duaya tövbe de eşlik etmiş görünmektedir. Ama diğer durumlarda, dua sadece yeryüzüne ait bir ihtiyaç ya da bereket içindi ve Tanrı da ya merhametinden ya da kişinin gerçekten arayış içinde olmasından ya da o kişinin imanından ötürü yanıtlamıştır. Aşağıda iman etmeyen kişilerin dualarıyla ilgili ayetlerden bazıları yer almaktadır.Ninova halkı, Ninova’nın yok edilmemesi için dua etmişti (Yunus 3:5-10). Tanrı bu duayı yanıtlamış ve tehdit etmiş olduğu şekilde Ninova kentini yok etmemiştir.Hacer Tanrı’dan oğlu İsmail’i korumasını istemişti (Yaratılış 21:14-19). Tanrı, İsmail’i sadece korumakla kalmamış, aynı zamanda onu çokça da bereketlemişti. 1 Krallar 21:17-29’da, özellikle de 27-29’cu ayetlerde, Ahav, İlyas’ın kendi soyuyla ilgili peygamberliğinden ötürü oruç ve yas tutar. Tanrı buna, bu felaketi Ahav’ın zamanında gerçekleştirmeyerek karşılık verir.Sur ve Sayda’dan Yahudi olmayan kadın, kızını bir cinden kurtarması için İsa’ya dua etmişti (Markos 7:24-30). İsa, kadının kızındaki cini çıkartmıştı.Elçilerin İşleri Kitabı’nda sözü edilen Romalı yüzbaşı Kornelyus doğru bir kişi olduğu için, elçi Petrus’un kendine gönderilmesini sağlamıştı. Elçilerin İşleri 10:2 Kornelyus hakkında bize, “Tanrı’ya sürekli dua ederdi” der.Tanrı, Yeremya 29:13 gibi (ister kurtulmuş, ister kurtulmamış olsun) herkes için geçerli olan vaatlerde bulunur. Bu ayet şöyle der: “Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.” Elçilerin İşleri 10:1-6’da Kornelyus’un durumu da böyleydi. Ama ayetlerin metin çerçevelerine göre sadece Hristiyanlar için olan birçok ayet vardır. Hristiyanlar, İsa’yı Kurtarıcı olarak kabul ettikleri için yardım gereksindiğimizde merhamet görüp lütuf bulmamız için Tanrı’nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşmaya teşvik edilirler (İbraniler 4:14-16). Tanrı’nın isteğine göre olan herhangi bir şey istediğimizde Tanrı bizi duyar ve bize istediğimiz şeyi verir (1 Yuhanna 5:14-15). Hristiyanlar’a dua konusunda yapılmış birçok başka vaat daha vardır (Matta 21:22; Yuhanna 14:13, 15:7). Bu yüzden, evet, Tanrı’nın iman etmeyen birisinin dualarını yanıtlamadığı durumlar vardır. Aynı zamanda, Tanrı lütfu ve merhametinde, dualarına karşılık olarak inanlı olmayan kişilerin yaşamlarına el atabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir