Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Tanrı hâlâ mucizeler yaratır mı?

Tanrı Hakkında Sorular
Soru : Tanrı hâlâ mucizeler yaratır mı?

Yanıt: Birçok insan, Tanrı’nın Kendisini onlara kanıtlaması için mucizeler yaratmasını arzular. “Tanrı bir mucize, bir işaret, bir belirti yapsa inanırım!” der. Ancak bu düşünce Kutsal Kitap’ta yalanlanır. Tanrı, İsrailliler için harika ve güçlü mucizeler yarattığında, bu onların Tanrı’ya itaat etmesini sağlamış mıydı? Hayır, İsrailliler mucizeleri gördükleri halde sürekli olarak Tanrı’ya itaatsizlik ve asilik etmişti. Tanrı’nın Kızıldeniz’i açtığını gören bazı insanlar daha sonra Tanrı’nın Vaat Edilen Topraklar’da yaşayan insanları fethedip edemeyeceği konusunda şüpheye düşmüşlerdi. Bu gerçek, Luka 16:19-31’de açıklanmıştır. Bu öyküde, cehennemdeki bir adam, İbrahim’den kardeşlerini uyarması için Lazar’ı ölümden dünyaya göndermesini istemektedir. İbrahim ise adama, “Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar” demiştir (Luka 16:31).İsa sayısız mucizeler gerçekleştirmiştir, buna karşın insanların çoğu O’na inanmamıştır. Eğer Tanrı günümüzde de geçmişte olduğu şekilde mucizeler yaratsaydı, sonuç aynı olurdu. İnsanlar kısa bir süre hayret edip Tanrı’ya inanırdı. Ancak böyle bir iman yüzeysel olur ve beklenmedik ya da korkutucu bir şey olduğu an yok olurdu. Mucizeleri temel alan bir iman olgun bir iman değildir. Tanrı, bizim kurtulmamız için (Yuhanna 3:16) çarmıhta bizim günahlarımız için ölmek üzere yeryüzüne İnsan olan İsa Mesih olarak gelmekle bütün zamanların en büyük mucizesini gerçekleştirmiştir (Romalılar 5:8). Tanrı hâlâ mucizeler gerçekleştirir; ama bunların çoğu fark edilmez ya da inkâr edilir. Ancak bizim daha çok mucizeye ihtiyacımız yoktur. İhtiyacımız olan şey, İsa Mesih’e iman aracılığıyla kurtuluş mucizesine inanmaktır.Mucizelerin amacı, mucizeleri gerçekleştirenin doğruluğunu ispatlamaktı. Elçilerin İşleri 2:22 şöyle bildirir: “Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı’nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.” Aynı şey elçiler için de söylenmiştir: “Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla, belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi” (2 Korintliler 12:12). İbraniler 2:4 Müjde’den söz ederken şöyle bildirir: “Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti.” Bizler şimdi Kutsal Kitap’ta kaydedilmiş olan gerçeğine sahibiz. Şimdi elçilerin Kutsal Yazılar’da kaydedilmiş olan yazılarına sahibiz. Kutsal Kitap’ta kaydedildiği üzere, İsa ve elçileri, imanımızın köşe taşları ve temelidir (Efesliler 2:20). İsa’nın ve elçilerinin mesajı Kutsal Yazılar’da zaten bildirilip kaydedildiğinden, bu anlamda mucizeler artık gerekli değildir. Evet, Tanrı hâlâ mucizeler gerçekleştirir. Aynı zamanda günümüzde, Kutsal Kitap zamanlarında olduğu şekilde mucizelerin gerçekleşmesini beklememeliyiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir