Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Tanrı’nın İstekleri, Tanri nasil bir insan istiyor, Neler yapabiliriz?

Tanrı nasıl insanlar istiyor

Problem 
Tanrının isteğini bilmek ve O’nun rehberliğini aramak her Hristiyanın kaygılandığı şeydir. Kutsal Kitap Tanrı’nın isteği ve yasasına ilişkin çok şey söyler. Tanrı’dan ne tür rehberlik beklemeliyiz ve onun isteğini nasıl öğrenebiliriz? Hepimiz iyiyi ve kötüyü yapma seçimiyle karşılaştığımızda, doğru davranış içinde olmamız gerektiğini biliriz. Yalnız tüm seçimlerin hepsi bu kadar açık görünen ahlaki seçim gibi değildir. Bugün akşam yemeği için hazırlamamız gereken yemeklere ilişkin veya tatile nereye gitmemiz gerektiği konusunda veya köpeğimizle yürüyüşe çıkarken hangi yolu seçmemiz konusunda Tanrı bize rehber olur mu? Yoksa Tanrı sadece, bizi, kariyerimizi seçerken ki gibi büyük seçimleri yaptığımız zaman mı veya kiminle ve ne zaman evleneceğimiz zaman mı bize rehber olur? 
Bazı tehlikeler

Kutsal Kitap testinden geçirmeden, Hristiyanların hemen bir fikir geliştirmesi ve Hristiyan yaşamına ilişkin bir görüşe ulaşması ne kadar da hayret verici derecede kolaydır. Gelenekler büyüyebilir ve sıkıca kemikleşip, yerleşleşebilir ve buna rağmen hala Kutsal Kitap’a hiç dayalı olmayabilir. Bu gelenekler dindar ve ‘ruhsal’ dil ile çevrelendiğinde onların sarsılması daha da zordur. Bunun aynısı Tanrı’nın isteğini bilme konusunda da olabilir. Bazı Hristiyan (müjdeci) geleneklere göre Tanrı’nın isteğini bilme yöntemi, birçok kişi tarafından sorgulanmadan kabul edilir. Daha da tehlikeli durum bu fikirler Kutsal Kitap’tan ayetlerle desteklendiğinde ortaya çıkar. Fikirlerini destekleyen bu ayetler, genellikle Kutsal Kitap Teoloji bağlamı dışına çıkarılır ve bu ayetler Kutsal Kitap’ta doğru olmayan şekilde bu fikre uygulanır (tatbik edilir).Tavsiye edilen yaklaşım

Tanrı’nın isteğini bilme konusu, Kutsal Kitap’taki hiçbir kişiyle ilişkili değildir. ABC dizininden[2] ‘rehber olma’ kelimesini aramak bize fazla sonuç vermeyecektir. Uygun kelimeleri yakalamak için biraz yaratıcılığımızı kullanmamız gerekiyor. Bundan sonra ABC Dizininden, rehberliğe ilişkin kelimere bakılabilir. Ancak bizler Tanrı’nın isteğini bilme konusuna bundan daha da geniş perspektifle bakmalıyız ve Kutsal Kitap’taki ‘rehberlik’ temasını işleyen fikirlere karşı uyanık kalmalıyız. İşte Kutsal Kitap Teolojisinin metodunun sizlere tavsiye ettiği bazı adımlar:1.Müjdenin (İncil) kendisiyle genel bağlantı kurun.

İsa yaşamında ve yaptığı işlerde Tanrı’dan nasıl rehberlik aradı? İsa kendi öğrencilerine ne çeşit vaatler verdi?2. Kurtarış esinlemesinin[3] [Eski ve Yeni Antlaşma’nın tamamı] çeşitli seviyelerinde Tanrı’nın isteğini bilme ve rehberliği konusunu ve kelimelerini araştırın.Arayabileceğiniz örnek kelimeler: rehberyönlendirmeyol,çağrıyolu göstermekTanrı’nın isteğiTanrı’nın amacı ve en son hedefi. Bu her kelimenin içinde bulunduğu metnin konusuyla ilgili olup olmadığını kontrol etmeyi gerektirdiği için, zorlu çalışma gerektirir. Şunları dikkatle sormalıyız:a. Metin gerçekte neyi anlatıyor?b. Kelimenin teolojik ve tarihsel anlamı ve içinde kullanıldığı diğer bağlamlar nelerdir?3.Şimdi bunları Kutsal Kitap içindeki her bir olay ile araştırın.Kutsal Kitap’ta Tanrı insanları kurtarırken, onları nasıl en büyük planı doğrultusunda yönlendirir? Bizim ulaştığımız sonuçlar şunları içerebilir:a. Adem ve Havva (Yaratılış 2:16-17): Yasaklanmış bir meyve dışında herşeyi yiyebilirler.b. Atalar (Yaratılış 12:1; 24:27-38; 45:5-7): Rehberlik antlaşmalarla ilişkilidir ve Tanrı’nın rehberliği Tanrı’nın seçilmiş halkının kurtuluş sınırları içinde işlev görmektedir.c. Çıkış (Çıkış 13:17, 21; 15:13; Yasanın Tekrarı 1:33; 8:2,15; 29:5; 32:12; Nehemya 9:12,19; Mezmur 77:20; 78:53; 106:9; Yeşaya 43:21; 63:12-13): Tanrı’nın rehberliği kurtuluş yoluyla aynıdır. Yasa, Tanrı’nın isteğinin özel yönlerini içerir.d. Kenan diyarı-monarşi: Rehberlik vaat edilmiş topraklara girmek, sahip olmak ve yerleşmek için verilir. Rehberlik Tanrı halkına liderlik etme konularında verilir. Bu Tanrı krallığının esinlemesinin parçasıdır. Tanrı’nın sıradan insanların özel yaşamlarına ilişkin belli kararlarda yönlendirdiğine ilişkin kanıt yoktur.e. Peygamberlik: Rehberlik burada, herkesin izlemesi için yasanın varolmasıdır. Geleceğe yönelik rehberlik, Tanrı’nın kendi halkını sonuç olarak kendi krallığına yönlendirmesi anlamına gelmektedir (kurtuluş) (Örn. Yeşaya 42:16; 48:17; 49:10; 58:11).f. Kişisel Dindarlık: Tanrı’nın isteğini Mezmurlar da bilmek kurtuluş yolu ve yasayla ilişkilidir. Bilgelik-Hikmet bölümlerinde (Vaiz, Süleymanın Özd. vs.) bu Tanrı korkusudur (Tanrı’nın anlaşmasının vaatlerine ve kurtarıcı işlerine güvenmek). Bunun ötesinde Tanrı korkusuyla tutarlı olan kararlar alarak, sorumlulukla hareket etmeyi öğrenmeliyiz. Tanrı bize ihtiyacımız olan rehberliği verir, fakat O bizim için karar vermez.g. Müjde bölümleri (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna): Eski Antlaşma’nın hedefi, mükemmel şekilde yönlendirilen İsa Mesih’tedir. Fakat, o Kutsal Ruh’un kuklası değildir. Müjde rehberliğin hedefidir, onu izleyerek biz Mesih’e geldiğimizde, Tanrı’nın bizim için olan hedefine ulaşırız.h. Elçilerin İşleri: Eski Antlaşma’dan Yeni Antlaşma’ya geçiş süreci içindeki bu olayları, günümüzün sıradan olayları yapmamaya dikkat etmeliyiz. Müjde elçilerin ana rehberidir.i.  Mektuplar: Burada birkaç boyut vardır:i. Geçmişteki Tanrı’nın hakimiyeti; bizler geçmişteki kararlarımıza bakıp, Tanrı’nın bizi nasıl yönlendirdiğini görürüz (ör. Filipililer 2:12-13).ii. Mesih Tanrı’nın mükemmel isteğini bizim için yaptı.iii. Tanrı’nın bizim için isteği müjdeyle tutarlı yaşamamız ve bizim kutsallaşmamızdır (1. Selanikliler 4:3).Sonuçlar 
Bu taslaktaki araştırmalardan birkaç tavsiyeye ve dikkatle incelenmesi gereken sonuçlara ulaşabiliriz:1. Tanrı’nın bizim isteği bizi Mesih’e benzetmektir ve kendi görkemli huzuruna bizi restore etmektir.2. Mesih bu hedefe bizim için zaten ulaşmıştır. İmanla, O’nunla birleştik ve O’ndaki hedefe ulaştık.3. Hrıstiyan olma (aklanma) ve yüceltilme (bedenlerimizin değiştirilmesi) arasındaki yaşamlarımız, müjde tarafından yönlendirilmelidir (kutsallaşma).4. Karar vermeyle karşılaştığımızda, kötü ve tanrıyı hiçe sayan seçimlerimiz müjde sayesinde ayıklanır.5. Birçok iyi alternatif seçimlerimiz olduğunda, sorumluluk içeren bir karar alınmalıdır. Kesin karar topluluğu (kiliseyi) etkileyeceğinden, diğer Hıristiyanların, karar alma sürecine odaklanması düşünülmelidir.6. Tanrı’nın isteğini yerine getirmek için birçok seçim içinden, sadece tek bir muhtemel seçim yapabileceğimiz fikrinin gerçekte temeli yoktur.7. Tanrısal ve hikmetli seçim yapabilmemiz için Kutsal Ruh’un bizim yerimize karar verme sorumluluğu fikrinin herhangi bir temeli yoktur. Veya içimizde bir çeşit esenlik hissetmekle doğru kararı bilebilir ve böylece karar bize gösterilir fikri içinde temelsizdir.[1] Kutsal Kitap Teolojisi Tanrı’nın Yaratılış’tan Esinleme’ye dek [Eski ve Yeni Antlaşma] süreç halinde açıkladığı Tanrı’nın Kutsal Kitap esinlemesine denir. Kutsal Kitap Teolojisi Kutsal Kitabı bir bütün olarak, kuşbakışıyla anlatır ve içindeki her olayın tüm büyük resim ile olan ilişkisini gösterir. [2] Konkordans veya İngilizce ‘Concordance’ [3] İngilizcesi ‘Redemptive Revelation’. Tanrı’nın insanlığı Yaratılıştan Esinlemeye dek adım adım ilerleyerek anlattığı tüm kurtarış planı kastediliyor, kısacası bu kurtarış esinlemesi Eski ve Yeni Antlaşma’nın tamamıdır yani Kutsal Kitap.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir