Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Tanrı’yı gören olmuş mudur?

Tanrı Hakkında Sorular

Soru : Tanrı’yı gören olmuş mudur?

Yanıt: Kutsal Kitap, Tanrı’nın insanlarla birçok kereler sesli bir şekilde konuştuğunu kaydeder (Mısır’dan Çıkış 3:14; Yeşu 1:1; Hakimler 6:18; 1 Samuel 3:11; 2 Samuel 2:1; Eyüp 40:1; Yeşaya 7:3; Yeremya 1:7; Elçilerin İşleri 8:26; 9:15 – bunlar sadece birkaç örnektir). Tanrı’nın günümüzde bir insanla esli bir şekilde konuşamayacağını ya da konuşmayacağını bildiren hiçbir Kutsal Kitapsal neden yoktur. Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın insanlarla konuşmasını kaydettiği yüzlerce durumun, insanlık tarihinin 4000 yılı süresinde gerçekleştiğini hatırlamamız gerekmektedir. Tanrı’nın insanlarla sesli bir şekilde konuşması bir kural değil, istisnadır. Tanrı’nın konuştuğunu bildiren Kutsal Kitap kayıtlarında bile, bunun duyulur bir ses mi, insanın içindeki bir ses mi, yoksa akılsal bir izlenim mi olduğu her zaman açık değildir.

Tanrı günümüzde insanlarla konuşur. Tanrı insanlarla öncelikle Kendi Sözü aracılığıyla konuşur (2 Timoteos 3:16-17). Yeşaya 55:11 bize, “Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır” der. Kutsal Kitap Tanrı’nın sözlerini, kurtulmak ve Hıristiyan hayatını yaşamak için bize gereken her şeyi kaydeder. İkinci Petrus 1:3 bize, “Kendi yüceliği ve erdemiyle bizi çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdi” diye bildirir.

İkinci olarak, Tanrı izlenimler, olaylar ve düşünceler yoluyla konuşur. Tanrı doğruyla yanlışı ayırt edebilmemize vicdanımız aracılığıyla yardım eder (1 Timoteos 1:5; 1 Petrus 3:16). Tanrı, düşüncelerimizi Kendi düşünceleriyle uyum içine sokma süreci içindedir (Romalılar 12:2). Tanrı, hayatlarımızda gerçekleşen olayların, bize yol göstermesine, bizi değiştirmesine ve ruhsal bakımdan büyümemize yardım etmesine izin verir (Yakup 1:2-5; İbraniler 12:5-11). Birinci Petrus 1:6-7 bize şöyle bir hatırlatmada bulunur: “Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.”

Son olarak, Tanrı bazen insanlarla sesli bir şekilde konuşabilir. Ancak böyle bir şeyin bazı insanların iddia ettiği kadar sık bir şekilde gerçekleştiği çok şüphelidir. Tekrar ediyoruz, Kutsal Kitap’ta bile, Tanrı’nın sesli bir şekilde konuşması sıradan değil, istisnai bir durumdur. Eğer birisi Tanrı’nın kendisiyle konuştuğunu iddia ederse, o kişinin Tanrı’nın söylediğini söylediği şeyleri her zaman Kutsal Kitap’ın söyledikleriyle kıyaslayın. Eğer Tanrı günümüzde konuşsaydı, söyledikleri Kendisinin Kutsal Kitap’ta söylemiş olduklarıyla tam bir uyum içinde olurdu (2 Timoteos 3:16-17). Tanrı daha önce söylediklerini yalanlamaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir