Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Etiket: Haç

Bütünleyici (Tamamlayıcı) Haç / Çarmıh

Bütünleyici (Tamamlayıcı) Haç / Çarmıh

BÜTÜNLEYİCİ HAÇ (Yaratılış 3:6, 15; Luka 12:49-50; Gal. 2:20; 3:1; 5:24; 6:14; I.Korintoslular 1:18-25) Dilde paradoks olarak bilinen, Yunanca kökenli bir söz vardır. Anlamı: Gerçekdışı görünüm. Başka bir anlatıyla, bir nesnenin gerisinde göze görünenden başka bir anlam bulunur. Haç (çarmıh) bu sıradan bir sözdür. Ne açıkladığına ve asıl anlamın ne olduğuna eğilmek yararlıdır: 1.      Ölüm ve yargı gereci –…
Devamı

İncil'de ve Kuran'daÇarmıh

Mesih Niçin Çarmıha Gerildi

MESİH NİÇİN ÇARMIHA GERİLDİ? Bu, özellikle şu günlerde çokça duyduğumuz bir sorudur. En açık yanıt ise, İman Yasası’nda bulunuyor: “O, biz insanlık için, kurtuluşumuz için gökten indi, kız oğlan kız Meryem’den Kutsal Ruh ile doğdu ve bedene girdi. Pontiyus Pilatus zamanında bizlerin yerine çarmıha gerildi. Acılar çekti ve gömüldü. Üçüncü gün dirilip göğe çıktı.”  Aşağıda,…
Devamı

İncil'de ve Kuran'daÇarmıh

Mesih’in Çarmıha Gerildiğine İlişkin Kanıtlarımız

MESİH’İN ÇARMIHA GERİLDİĞİNE İLİŞKİN KANITLARIMIZ A Peygamberlikler Aslında bu kanıtlar, burada ayrıntılı olarak söz edemeyeceğimiz kadar çoktur. Kutsal Kitap’ta Mesih’in çarmıhtaki kurtulmalık ölümüne ilişkin, tamamı gerçekleşmiş, birçok peygamberlik bulunmaktadır. Peygamberlik: (Otuz Gümüşe Satılıyor) “Onlara, ‘Eğer hoşunuza gidiyorsa, ücretimi verin’ dedim… Ücretim olarak otuz gümüş tarttılar.” (Zekarya 11:12)Gerçekleşmesi: “O sırada Onikilerden biri, adı Yahuda İskariyot olanı, Başkâhinlere giderek,…
Devamı

İncil'de ve Kuran'daÇarmıh

Çarmıha İtiraz Edilen Saçma Sözler

Çarmıh’a karşı itirazda söylenen en garip söz, belki de bizzat bu iftiracılar tarafından yazılıp Yuhanna’ya ait olduğu söylenen düzme İncil’deki şu saçmalıktır: “Bu, önünde gördüğün ışık saçan çarmıh, yeryüzüne döndüğün zaman göreceğin ağaç çarmıh değildir. Duyup da görmediğin ben, bu çarmıhtaki (şahıs) değildim. Çünkü, o sırada halk arasındaki, ben değildim.” Kuşkusuz, İslâm çarmıha duyduğu bu…
Devamı

Görsel Yok

İsa Haç Üzerinde Ölmedi mi?

Kuran’ın aşağıdaki ayetlerine dayanarak, Müslümanların hemen hepsi İsa’nın haç üstünde öldüğünü reddederler: [“Biz, Allahın Resulü Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” diyorlar. Oysa ki, O’nu öldürmediler, O’nu asmadılar da; sadece o onlara benzer gösterildi. O’nun hakkında tartışmaya girenler, O’nunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler. Onların, O’na ilişkin bir bilgileri yoktur, sadece sanıya uymaktalar. O’nu kesinlikle…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa bir Cuma günü mü çarmıha gerilmişti? Eğer bir Cuma günü çarmıha gerildi ise ve bir Pazar günü ölümden dirildi ise mezarda nasıl üç gün geçirmiştir?

Soru : İsa bir Cuma günü mü çarmıha gerilmişti? Eğer bir Cuma günü çarmıha gerildiyse ve bir Pazar günü ölümden dirildiyse mezarda nasıl üç gün geçirmiştir? Yanıt: Kutsal Kitap İsa’nın haftanın hangi gününde çarmıha gerildiğini kesin bir şekilde söylemez. Bu konuda en yaygın olan görüşler bu olayın bir Cuma ya da bir Çarşamba gününde gerçekleştiğinden yanadır.…
Devamı

İsa Mesih Kim

İsa ölümüyle dirilişi arasında cehenneme gitti mi?

Soru : İsa ölümüyle dirilişi arasında cehenneme gitti mi? Yanıt: Bu soru konusunda epey karışıklık vardır. Bu kavram öncelikle, “İsa Cehenneme indi” diyen Elçilerin İnanç Bildirisi’nden gelir. Ayrıca, nasıl tercüme edildiklerine bağlı olarak, İsa’nın “cehennem”e gittiğini tanımlayan birkaç Kutsal Kitap ayeti de vardır. Bu konuyu incelerken, ilk önce Kutsal Kitap’ın ölüler diyarı hakkında öğrettiklerini anlamak önemlidir.İbranice…
Devamı