Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Etiket: Kutsal Ruh

Samsun Kilisesi Vaaz

Kutsal Ruh’un Yönlendirme Yöntemleri

KUTSAL RUHUN YÖNLENDİRMESİ GİRİŞ : Bu hafta Tanrı’nın Kutsal Ruhu tarafından nasıl yöneltilebileceğimiz hakkında konuşacağız. Pek çoğumuz ne yapacağımızı bilmediğimiz bir çok durumlarla karşı karşıya kalırız. Fakat bu durumlarda Tanrı’nın bizim için mutlaka bir cevabı vardır. Tanrı’nın Ruhu tarafından yöneltilebilirsiniz. Tanrı Mesih’in bedenindeki çocuklarının sorumluluklarını yerlerine getirirken hiçbir zaman doğal benliğin gücü ile hareket etmelerini istemez.…
Devamı

Samsun Kilisesi Kutsal Ruh Vaftizi

Kutsal Ruh’un Vaftizi üzerine değişik Yorumlar

Ruhsal Yaşam KUTSAL RUH’UN VAFTİZİ ÜZERİNE DEĞİŞİK YORUMLAR 1. Kurtuluş olduğu zaman yerini alacak ilk iştir. “İster Yahudi, ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.” (1. Korintliler 12:13) Bu Efesliler 4:5’te de bahsedilen “tek” vaftizdir. “Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un Armağanları (Nelerdir / Devam Edenler)

RUHSAL ARMAGANLAR KİLİSENİN İŞARETLERİNDEN BİR BAŞKASI İSE BİRLİKTİR.             Bu işaret kilisenin tanımının doğasında yer almaktadır. Kilise, İsa Mesih üzerine bina edilmiştir. Kutsal Ruh aracılığı ile var olmuştur, artık Tanrı’nın gözünde yeni bir halk olan, her ırktan insanlar tarafından oluşturulmaktadır. Eğer kilise İsa Mesih üzerine bina edilmiş ise tek bir temeli, tek bir Tanrı’sı ve tek…
Devamı

Hristiyanlığın ABC si

Kutsal Ruh & Üçlü Birlik

Kutsal Ruh Tanrı’yı Baba ve Oğul olarak düşünmek çok zor değildir, fakat Kutsal Ruh olarak düşünmek kafamızda bir problem yaratır. Baba ve Oğul’u kişilikler olarak düşünmek kolaydır, fakat Kutsal Ruh olan Tanrı’yı bir kişi olarak düşünmek o kadar kolay değildir. Kutsal Ruh’u herhangi bir kişilik olarak belirtmeden, bir güç ya da etki olarak düşünmeye meyilliyizdir.…
Devamı

Kutsal Ruh

Bilinmeyen dillerde konuşmak, kişinin Kutsal Ruh’a sahip olduğunun kanıtı mıdır?

Soru : Bilinmeyen dillerde konuşmak, kişinin Kutsal Ruh’a sahip olduğunun kanıtı mıdır? Yanıt : Elçilerin İşleri kitabında Kutsal Ruh’un alınmasına bilinmeyen dillerde konuşmanın eşlik ettiği üç olay vardır: Elçilerin İşleri 2:4, 10:44-46 ve 19:6. Ancak, Kutsal Kitap’ta bilinmeyen dillerle konuşmanın Kutsal Ruh’u almanın bir kanıtı olması konusunda sadece bu üç olay yer almaktadır. Elçilerin İşleri kitabı boyunca…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh bir inanlıyı hiç terk eder mi?

Soru : Kutsal Ruh bir inanlıyı hiç terk eder mi? Yanıt : Basitçe söylemek gerekirse, hayır, Kutsal Ruh gerçek bir inanlıyı hiçbir zaman terk etmez. Bu gerçek, Yeni Antlaşma olan İncil’deki birçok değişik ayette ortaya konulmuştur. Örneğin, Romalılar 8:9 bize şöyle der: “… içinde Mesih’in Ruhu olmayan kişi Mesih’in değildir.” Bu ayet Kutsal Ruh bir insanın içinde…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir?

Soru : Kutsal Ruh’un günümüzde yaşamlarımızdaki rolü nedir? Yanıt : İnsanlığa Tanrı tarafından verilen armağanlar içinde, Kutsal Ruh’un varlığından daha büyük bir armağan yoktur. Kutsal Ruh’un birçok işlevi, rolü ve etkinliği vardır. İlk olarak, Kutsal Ruh dünyanın her yerindeki bütün insanların yüreklerinde etkin olur. İsa öğrencilerine, Kutsal Ruh’u, “günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’u kederlendirmek / söndürmek ne anlama gelir?

Soru : Kutsal Ruh’u kederlendirmek / söndürmek ne anlama gelir? Yanıt : Kutsal Yazılar’da “söndürmek” sözcüğü kullanıldığında, bu sözcük ateşi söndürmekle ilgilidir. İnanlılar Tanrı’nın zırhının bir parçası olarak iman kalkanını ellerine aldıklarında (Efesliler 6:16), İblis’in ateşli oklarının gücünü söndürmektedirler. Mesih, cehennemi ateşi “söndürülemeyen” bir yer olarak tanımlamıştır (Markos 9:44, 46, 48). Aynı şekilde Kutsal Ruh da, her…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un meyvesi nedir?

Soru : Kutsal Ruh’un Meyveleri Nelerdir? Yanıt : Galatyalılar 5:22-23 bize şöyle der: “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” Kutsal Ruh’un meyvesi, Kutsal Ruh’un bir Hristiyan’ın yaşamındaki varlığının sonucudur. Kutsal Kitap herkesin, İsa Mesih’e iman ettiği an Kutsal Ruh’u aldığını açıkça bildirir (Romalılar 8:9;…
Devamı

Kutsal Ruh

Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi?

Soru : Bir inanlının Kutsal Ruh’u hissedebilmesi gerekir mi? Yanıt : Kutsal Ruh’un bazı hizmetleri, günahımız konusunda ikna olmak, teselli bulmak, güç bulmak gibi bir his içerdiği halde Kutsal Yazılar bize Kutsal Ruh’la olan ilişkimize temel olarak hissettiklerimizi almamayı öğretir. Yeniden doğan her inanlının içinde Kutsal Ruh yaşar. İsa bize, Tesellici ya da Yardımcı olan Kutsal…
Devamı