Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kutsal Ruh’un meyvesi nedir?

Kutsal Ruh

Soru : Kutsal Ruh’un Meyveleri Nelerdir?

Yanıt : Galatyalılar 5:22-23 bize şöyle der: “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” Kutsal Ruh’un meyvesi, Kutsal Ruh’un bir Hristiyan’ın yaşamındaki varlığının sonucudur. Kutsal Kitap herkesin, İsa Mesih’e iman ettiği an Kutsal Ruh’u aldığını açıkça bildirir (Romalılar 8:9; 1 Korintliler 12:13; Efesliler 1:13-14). Kutsal Ruh’un bir Hristiyan’ın yaşamına gelmesinin ana amaçlarından biri o kişinin yaşamını değiştirmektir. Kutsal Ruh’un işi bizi Mesih’in benzerliğine dönüştürmek, bizi daha çok O’na benzer kılmaktır.

Kutsal Ruh’un meyvesi, Galatyalılar 5:19-21’de bildirilen günahlı doğanın işleriyle doğrudan bir tezat oluşturur: “Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği`ni miras alamayacaklar.” Bu ayet, Mesih’i tanımayan ve bu yüzden de Kutsal Ruh’un etkisi altında olmayan bütün insanları değişik derecelerde tanımlar. Günahlı benliğimiz, doğamızı yansıtan belirli meyve türleri oluşturur ve Kutsal Ruh da Kendi doğasını yansıtan meyve türleri oluşturur.

Hristiyan yaşamı, günahlı benliğin Mesih tarafından verilen yeni doğaya karşı verdiği bir savaştır (2 Korintliler 5:17). Düşmüş insanlar olarak hepimiz günahlı şeyleri arzulayan bedenlerde hapisiz (Romalılar 7:14-25). Hristiyanlar olarak, içimizde Kendi meyvesini oluşturan Kutsal Ruh’a sahibiz ve günahlı doğanın işlerinin üstesinden gelmek için Kutsal Ruh’un gücüne sahibiz (2 Korintliler 5:17; Filipililer 4:13). Bir Hristiyan Kutsal Ruh’un meyvelerini her zaman göstermekte hiçbir zaman tamamen zaferli olmayacaktır. Ancak, Kutsal Ruh’un yaşamlarımızda git gide daha çok meyve oluşturmasına ve Kutsal Ruh’un Kendisine karşı çıkan günahlı arzuları yenmesine izin vermek Hristiyan yaşamının ana amaçlarından biridir. Ruh’un meyvesi, Tanrı’nın yaşamlarımızın sergilemesini istediği şeydir ve bu da Kutsal Ruh’un yardımıyla mümkündür!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir