Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Etiket: Lütuf

Zorluklar ve zulm

Kayray’la (Lütufla Tanrı Katındaki Tutumumuz)

KAYRAYLA TANRI KATINDA DOĞRULUK “Çünkü iman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz” (Efesoslular 2:8). “Doğrulukla yaptığımız işlere karşılık değil, acımasına yaraşır biçimde bizi yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı” (Titos 3:5). Kutsal Kitap baştan sona dek kurtuluşla ilgilidir. İnsanın arıtılması ve kurtuluşa ermesi Tanrı’nın temel ilgisi, Kutsal Söz’ün önde beliren sağlayışıdır. Tanrı’nın yazılı Sözü akla…
Devamı

Karşı konulmaz lütuf

Tanrı’nın Karşı Konulmaz Lütfu (Karşı Konulmaz Lütüf)

Karşı konulmaz lütuf Karşı konulmaz lütuf ne kadar ağır bir söz değimli? Çünkü karşı konulmaz lütuf denince aklımıza bir zorlama gelmektedir, ve bu zorlamaya asla ama asla karşı konulamayacağını anlamaktayız.  Peki bu Karşı konulmaz Lütuf nedir, Karşı konulmaz Lütuf sözcüğünü biz nerede ve ne için kullanmaktayız. Bu sözcüğü kullandığımız yer Kalvinizmin 5 öğretişinin   1. Tamamen…
Devamı

Tanrı’nın Bereketlediği Yaşam

Vaaz için Okuma Bölümü Ezra 7:1-28 { Bu olaylardan sonra, Pers Kralı Artahşasta’nın krallığı döneminde, Başkâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişua oğlu Bukki oğlu Uzzi oğlu Zerahya oğlu Merayot oğlu Azarya oğlu Amarya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğlu Azarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babil’den geldi. Ezra İsrail’in Tanrısı…
Devamı

Ruhsal Yenilenme Nasıl Gelir

Vaaz için Okuma Bölümü 2.Tarihler 29 { Hizkiya yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim’de yirmi dokuz yıl krallık yaptı. Annesi Zekeriya’nın kızı Aviya’ydı. Atası Davut gibi, o da RAB’bin gözünde doğru olanı yaptı. Hizkiya Tapınağı Onarıp Kutsuyor Hizkiya krallığının birinci yılının birinci ayında RAB’bin Tapınağı’nın kapılarını açıp onardı. Sonra kâhinlerle Levililer’i çağırıp tapınağın doğusundaki alanda…
Devamı

Tanrıyla Yeni Bir Başlangıç

Vaaz için Okuma Bölümü EZRA 3:1-13 {İsrailliler kendi kentlerine yerleştikten sonra, yedinci ay Yeruşalim’de tek vücut halinde toplandılar. Yosadak oğlu Yeşu ve kâhin olan kardeşleri, Şealtiel oğlu Zerubbabil’le kardeşleri İsrail’in Tanrısı’nın sunağını yeniden kurdular. Amaçları, Tanrı adamı Musa’nın yasası uyarınca, sunağın üzerinde yakmalık sunular  sunmaktı. Çevrelerinde yaşayan halklardan korkmalarına karşın, sunağı eski temeli üzerine yeniden kurdular.…
Devamı

Görsel Yok

İsa’nın Mesajı Yalnızca İsrailoğulları İçin midir?

Pek çok Müslüman orijinal İncil’in Hıristiyanlar tarafından değiştirilmiş olduğunu öne sürerler. Bununla birlikte, bir kısım Müslüman, İsa’nın mesajının sadece İsrailoğullarına yönelik olduğu tezlerine kanıt olarak yine İncil’den aşağıdaki alıntıyı rahatlıkla destek olarak kullanırlar: İsa, “Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim” diye cevap verdi (Matta 15:24). Tahmin edilebileceği gibi bu pasajı ileri sürerken Müslümanların amacı…
Devamı

Neden Hristiyan Oldum

Önsöz (Seçilmek İnsanın İsteğine yada Çabasına Değil Tanrının Merhametine Bağlıdır)

İnsanoğlu dünya denilen gezegen içinde bir yolcudur.. Dünya ise beşikten mezara dek süren insanlık serüveninin gerçekleştiği yerdir. İnsanoğlu akıl sahibi olarak yaratıldığı için gerçekten bu dünyanın geçici bir süre efendiliğini üstlenmiş ve elinin işleriyle dünyayı ya kalkındırmış ya da tam tersini yapmıştır. Aynı zamanda aklı ile yaratılma amacını da sürekli olarak araştırmaya yönelmiştir.Tanrı evreni bütün…
Devamı

Hristiyanlığın ABC si

Lütuf: Tanrı’nın Hak Etmeyenele Olan Merhameti & Yeniden Doğuş : Yeni Bir Ruhsal Doğuş

Tanrı’nın lütfu, bir Hıristiyanın aklını meşgul edebilecek en heyecan verici kavramdır ve aklı meşgul ettiğinde, hemen ardından insanın yüreğini Tanrı’yı yüceltme isteğiyle doldurur. Lütuf olmadığı sürece hiçbirimiz için umut yoktur. Lütufa tek alternatif, kendi çabamızla kurtulmak olarak görülebilir. Fakat bu umutsuz bir girişimdir, çünkü Tanrı bunu kabul etmez. Yeni Antlaşma bu durumu bol bol açıklar:…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Tövbe nedir ve kurtuluş için gerekli midir?

Soru : Tövbe nedir ve kurtuluş için gerekli midir? Yanıt: Birçok insan tövbe teriminin, “günahlardan dönmek” anlamına geldiğini düşünür. Kutsal Kitap’ın tövbe konusundaki tanımı bu değildir. Kutsal Kitap’ta, tövbe sözcüğü, “fikrini değiştirmek” anlamına gelir. Kutsal Kitap bize ayrıca, gerçek tövbenin davranışları değiştirmeye de yol açacağını söyler (Luka 3:8-14; Elçilerin İşleri 3:19). Elçilerin İşleri 26:20, “tövbe edip…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Vaftiz kurtuluş için gerekli midir? Vaftizsel yeniden doğma nedir?

Soru : Vaftiz kurtuluş için gerekli midir? Vaftizsel yeniden doğma nedir? Yanıt: Vaftizsel yeniden doğma bir insanın kurtulması için vaftiz olmasının gerektiği inancıdır. Biz vaftizin bir Hristiyan için önemli bir itaat adımı olduğuna inanıyor ama kurtuluş için vaftizin gerektiği düşüncesini şiddetle ret ediyoruz. Her Hristiyan’ın suya daldırılarak vaftiz edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Vaftiz bir inanlının Mesih’in ölümü,…
Devamı