Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Tövbe nedir ve kurtuluş için gerekli midir?

Kurtuluş Hakkındaki Sorular
Soru : Tövbe nedir ve kurtuluş için gerekli midir?

Yanıt: Birçok insan tövbe teriminin, “günahlardan dönmek” anlamına geldiğini düşünür. Kutsal Kitap’ın tövbe konusundaki tanımı bu değildir. Kutsal Kitap’ta, tövbe sözcüğü, “fikrini değiştirmek” anlamına gelir. Kutsal Kitap bize ayrıca, gerçek tövbenin davranışları değiştirmeye de yol açacağını söyler (Luka 3:8-14; Elçilerin İşleri 3:19). Elçilerin İşleri 26:20, “tövbe edip Tanrı’ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım” diye bildirir. Tövbenin tam Kutsal Kitapsal tanımı, davranışların değişmesine yol açan fikir değişikliğidir.O zaman tövbeyle kurtuluş arasındaki bağlantı nedir? Elçilerin İşleri Kitabı kurtuluş konusunda özellikle tövbeye odaklanır görünmektedir (Elçilerin İşleri 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Kurtuluşla ilgili olarak tövbe etmek, İsa Mesih konusunda fikrinizi değiştirmek demektir. Petrus, Pentikost günündeki vaazını (Elçilerin İşleri bölüm 2) insanlara tövbe etmeleri için bir çağrıda bulunarak sonlandırır (Elçilerin İşleri 2:38). Neden tövbe etmek? Petrus, İsa’yı ret eden insanları (Elçilerin İşleri 2:36), O’nun hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye, O’nun gerçekten de “Rab ve Mesih” olduğunu kabul etmeye (Elçilerin İşleri 2:36) çağırmaktadır. Petrus insanları İsa’nın Mesih olduğunu ret etmekten vazgeçip O’na hem Mesih ve hem de Kurtarıcı olarak iman etmeye çağırmaktadır.Tövbe ve iman “aynı madalyonun iki yüzü” olarak anlaşılabilir. İlk önce, İsa Mesih’in kim olduğu ve ne yaptığı hakkında fikrinizi değiştirmeden O’na Kurtarıcı olarak iman etmeniz imkânsızdır. İster inatçı bir şekilde O’nu reddetmekten, ister bilgisizlik ve ilgisizlikten tövbe etmek olsun, tövbe fikir değiştirmektir. Kutsal Kitap’a göre tövbe, kurtuluşla bağlantılı olarak, Mesih’i reddetme konusunda fikrinizi değiştirip Mesih’e iman etmektir.Tövbenin kurtuluşu hak etmek için yaptığımız bir iş olmadığını anlamamız çok önemlidir. Tanrı bir insanı Kendisine çekmedikçe hiç kimse tövbe edip Tanrı’ya yaklaşamaz (Yuhanna 6:44). Elçilerin İşleri 5:31 ve 11:18 tövbenin Tanrı’nın verdiği bir şey olduğunu ve sadece Tanrı’nın lütfundan ötürü mümkün olduğunu belirtir. Kimse Tanrı kendisinin tövbe etmesini sağlamadıkça tövbe edemez. Tövbe ve iman dahil, kurtuluş tamamen Tanrı’nın bizi Kendisine çekmesi, gözlerimizi açması ve yüreklerimizi değiştirmesinin sonucudur. Tanrı’nın sabrı (2 Petrus 3:9) ve iyiliği bizi tövbeye yöneltir (Romalılar 2:4).Tövbe, kurtuluşu kazanan bir iş olmadığı halde, tövbe edip kurtulmak işlerle sonuçlanır. Hareketlerinizde bir değişikliğe neden olmadan fikrinizi gerçekten ve tamamen değiştirmek imkânsızdır. Kutsal Kitap’ta tövbe davranışlarda bir değişikliğe neden olur. Vaftizci Yahya’nın insanları, “tövbeye yaraşır meyveler vermeye” çağırması (Matta 3:8) da bundandı. Mesih’i ret etmekten tövbe edip Mesih’e iman eden bir kişinin hayatında bir değişiklik gerçekleşmesiyle bunun kanıtı görülecektir (2 Korintliler 5:17; Galatyalılar 5:19-23; Yakup 2:14-26). Tövbe doğru bir şekilde tanımlandığında kurtuluş için gereklidir. Kutsal Kitap’a göre tövbe İsa Mesih hakkındaki fikrinizi değiştirip kurtuluş için imanla Tanrı’ya dönmektir (Elçilerin İşleri 3:19). Günahtan dönmek tövbenin tanımı değildir ama günahtan dönmek, Rab İsa Mesih’e karşı gerçek, iman temelli tövbenin sonuçlarından biridir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir