Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Etiket: Vaftiz

Vaftiz Nedir? Kimler Vaftiz Edilir?

Vaftiz Nedir? Kimler Vaftiz Edilir?

I. BÖLÜMEski Antlaşma döneminde Tanrı halkına iki ana ruhsal tören  [1]verilmişti. Bunlardan birincisi İbrahim zamanında verilen “Sünnet”, diğeri ise Musa zamanında verilen “Fısıh” idi. Bunların her ikisi de İsa Mesih’in yapacağı kurbana işaret ettikleri için kan ile gerçekleşmekteydi. Yeni Antlaşma döneminde Kiliseye yine iki ruhsal tören “sakrament” verilmiştir. Bunlardan biri “Vaftiz”, diğeri ise “Rab’bin Sofrası”’dır. Bunlar…
Devamı

A Scriptural Critique of Infant Baptism (ingilizce)

A Scriptural Critique of Infant Baptism (ingilizce)

A Scriptural Critique of Infant Baptism byJohn MacArthurCopyright 1998 All Rights Reserved A couple of weeks ago I gave a message on the issue of baptism and when I introduced that I was going to do that, I said that I wanted to give a follow-up message on the issue of infant baptism and I’m…
Devamı

Çocuk Vaftizine Kelami Bir Eleştiri (Jonh McArthur)

Çocuk Vaftizine Kelami Bir Eleştiri (Jonh McArthur)

Aşağıdaki mesaj Sun Valley Californiadaki Grace Community Church ta görevli John MacArthur Jr. Tarafından yayınlanmıştır. GC 80–194 adlı ve içeriği “çocuk vaftizine kelami bir eleştiri” adlı kasetten alınmıştır. Kasedin bir kopyası yazılı bir şekilde elde edilebilir. Word of Grace, P.O. box 4000, Panorama city, CA 91412 veya ücretsiz 1–800–55-GRACE telefon numarasından edinebilirsiniz. Çocuk Vaftizine Kelami…
Devamı

Sakramenetler (Vaftiz ve Rabbin Sofrası) Soru Cevap

Sakramenetler (Vaftiz ve Rabbin Sofrası) Soru Cevap

1.                  Aşağıdaki Terimleri Açıklayınız a.      Sakrament Sakrament’in genel anlamı “Sır” dır. Ancak bu sır kimsenin asla bilinmemesi gereken bir sır değildir. Bu sır İsa Mesih’ten önce saklı kalmışsa da İsa Mesihden sonra elçiler tarafından bizlere ve tüm uluslara açıklanmıştır. Bu sır Müjdenin içinde bulunan Tanrı bilgisidir. Bu sır öyle yüce ve kutsal bir sırdır ki Tanrı ancak…
Devamı

Samsun Kilisesi Kutsal Ruh Vaftizi

Kutsal Ruh’un Vaftizi üzerine değişik Yorumlar

Ruhsal Yaşam KUTSAL RUH’UN VAFTİZİ ÜZERİNE DEĞİŞİK YORUMLAR 1. Kurtuluş olduğu zaman yerini alacak ilk iştir. “İster Yahudi, ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı.” (1. Korintliler 12:13) Bu Efesliler 4:5’te de bahsedilen “tek” vaftizdir. “Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız…
Devamı

Kurtuluş Hakkındaki Sorular

Vaftiz kurtuluş için gerekli midir? Vaftizsel yeniden doğma nedir?

Soru : Vaftiz kurtuluş için gerekli midir? Vaftizsel yeniden doğma nedir? Yanıt: Vaftizsel yeniden doğma bir insanın kurtulması için vaftiz olmasının gerektiği inancıdır. Biz vaftizin bir Hristiyan için önemli bir itaat adımı olduğuna inanıyor ama kurtuluş için vaftizin gerektiği düşüncesini şiddetle ret ediyoruz. Her Hristiyan’ın suya daldırılarak vaftiz edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Vaftiz bir inanlının Mesih’in ölümü,…
Devamı

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh’un vaftizi nedir?

Soru : Kutsal Ruh Vaftizi Nedir? Yanıt : Kutsal Ruh’un vaftizi, Tanrı’nın Ruhu’nun inanlıyı kurtuluş anında Mesih’le ve Mesih’in bedenindeki diğer inanlılarla birliğe soktuğu iş olarak tanımlanabilir. Birinci Korintliler 12:12-13 Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un vaftiziyle ilgili ana ayetleri oluşturur: “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz…
Devamı