Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

Kutsal Ruh’un vaftizi nedir?

Kutsal Ruh
Soru : Kutsal Ruh Vaftizi Nedir?

Yanıt : Kutsal Ruh’un vaftizi, Tanrı’nın Ruhu’nun inanlıyı kurtuluş anında Mesih’le ve Mesih’in bedenindeki diğer inanlılarla birliğe soktuğu iş olarak tanımlanabilir. Birinci Korintliler 12:12-13 Kutsal Kitap’ta Kutsal Ruh’un vaftiziyle ilgili ana ayetleri oluşturur: “İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh’ta vaftiz edildik ve hepimizin aynı Ruh’tan içmesi sağlandı” (1 Korintliler 12:13). Romalılar 6:1-4 kesin olarak Tanrı’nın Ruhu’ndan söz etmediği halde, inanlının Tanrı’nın önündeki konumunu I Korintliler’deki ayetlere benzer bir dille tanımlar: “Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır! Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa’ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O’nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük.”Aşağıdaki gerçekler, Ruh’un vaftizi konusundaki anlayışımızı sağlamlaştırmak için gereklidir: İlk olarak, 1 Korintliler 12:13 hepimizin vaftiz edildiğimizi ve hepimize içmemiz için aynı Ruh’un (içimizde yaşayan Ruh’un) verildiğini açıkça bildirir. İkinci olarak, Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde inanlılara Ruh’la ya da Ruh’ta vaftiz olmaları ya da Kutsal Ruh’un vaftizini hiçbir şekilde aramaları söylenmemiştir. Bu da bütün inanlıların bu deneyimi yaşamış olduklarını gösterir. Üçüncü olarak, Efesliler 4:5 Ruh’un vaftizinden söz ediyor gibidir. Eğer durum böyleyse, Ruh’un vaftizi her inanlı için “tek iman” ve “tek Baba” gibi bir gerçektir.Sonuç olarak, Kutsal Ruh’un vaftizi iki şeyi gerçekleştirir: 1) Bizleri Mesih’in bedeniyle birleştirir ve 2) Mesih’le birlikte çarmıha gerilmişliğimizi gerçekleştirir. O’nun bedeninde olmak, O’nunla birlikte yaşam yeniliğinde dirilmiş olduğumuz anlamına gelir (Romalılar 6:4). Öyleyse 1 Korintliler 12:13’ün metin çerçevesinde bildirilmiş olduğu gibi bu bedenin doğru bir şekilde işlemesi için ruhsal armağanlarımızı kullanmalıyız. Tek Ruh vaftizini yaşamak, Efesliler 4:5’in çerçevesinde olduğu üzere kilisenin birliğini korumak için bir temel oluşturur. Ruh vaftizi aracılığıyla Mesih’le ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle bağlantılı olmak, içimizde yaşayan günahın gücünden ayrılma ve yaşam yeniliğinde yaşama temelimizi oluşturur (Romalılar 6:1-10; Koloseliler 2:12).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir