Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

11. Kitab-ı Mukaddes’teki “Allah” ile Kuran-ı Kerim’deki “Allah” aynı mıdır?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Çıkış 3:14-15*…..Allahı Yehova…ebediyen ismim bu ve devirden devre anılmam budur.

Matta 28:19……..bütün yetki bana verildi…Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.

Markos 9:7………Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’nu dinleyin!”

Luka 1:35……….Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne…doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Yuhanna 20:28-29…Tomas O’na, “Rabbim ve Tanrım!” diye cevap verdi. İsa ona, “Beni gördüğün için mi iman ettin? Dedi. “Görmeden iman edenlere ne mutlu!”

Romalılar 9:5*…..Mesih…her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı’dır.

Romalılar 10:8-13..İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

1 Yuhanna 2:22-24..Eğer başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, sizde Oğul’da ve Baba’da yaşarsınız.

1 Yuhanna 5:20…..Tanrı’nın Oğlu gelmiş…Biz gerçek Olan’dayız. O’nun Oğlu İsa Mesih’teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.

KURANA GÖRE
Şuara 26:26*…….O sizin de Rabb’iniz, evvelki atalarınızın de Rabb’idir…

Ankebut 29:46……Tanrımız ve tanrınız birdir ve biz O’na teslim olanlarız.

Saffat 37:126……Sizin ve evvelki atalarınızın Tanrısı olan Allah’ı…

Şurâ 42:15………Allah bizim de Rabb’imiz sizin de Rabb’inizdir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma (sebebi) yoktur. Zuhruf 44:8*…….Sizin de Rabb’iniz, önceki atalarımızın da Rabb’idir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir