Düz Mahalle, Belediye Tiyatro Karşısı
+90 (535) 607 41 99

12. Allah’ın “Üçlü Birliği” (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) kabul edilir mi?

KURAN ve KUTSAL KİTAP'A GÖRE 100 SORU

Kutsal Kitap’a Göre           Evet  Hayır

Kuran’a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP’A GÖRE
Tekvin 1:26-27*….Allah dedi; Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım…onu Allahın suretinde…

Tekvin 11:6-7……Ve RAB dedi…Gelin, inelim…karıştıralım

Mezmur 110:1…….Rab Rabbime dedi…senin ayaklarına basamak…

İşaya 61:1………RAB Yehovanın Ruhu üzerimdedir…RAB beni…

Matta 3:16-17……İsa, Tanrı’nın Ruhunun…inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses… Sevgili Oğlum budur. O’ndan hoşnudum.

Matta 28:19*…….bütün yetki bana verildi…Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin.

Luka 1:35……….Kutsal Ruh…en yüce Olan’ın gücü…doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Yuhanna 14:16-17…Ben de Baba’dan dileyeceğim…O…Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.

1 Korintliler 12:4-6..Ruh birdir…Rab birdir…aynı Tanrı’dır.

Efesliler 4:4-6….Ruh bir, Rab bir…her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

Efesliler 5:18-20..Ruh’la dolu olun…Rabbimizin adıyla Baba Tanrı’ya şükredin.

1 Petrus 1:2…….İsa Mesih’in sözünü…Baba Tanrı’nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal.

KURANA GÖRE
Al-i İmrân 3:64….Ey Kitâb ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin: Yalnız Allah’a tapalım.

Nisa 4:171-172*….Mesih, sadece Allah’ın elçisi…(Allah) “Üçtür” demeyin…Allah yalnız bir tek tanrıdır.

Maide 5:72-73*…..“Allah, ancak Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler elbette kâfir olmuşlardır… “Allah, üçün üçüncüsüdür.” diyenler elbette kâfir olmuşlardır.

Maide 5:116-117….“Allah’tan başka iki tanrı edinin” dedin? Hâşâ, dedi…bana yakışmaz.

Tevbe 9:30-31……Hahamlarını ve Rahiplerini Allah’tan ayrı rabler edindiler.

İsra 17:111……..Çocuk edinmeyen…bir yardımcısı da bulunmayan Allah’a hamd olsun! Dipnot : Her ne kadar Kur’an-ı Kerim Kutsal Ruh’un varlığını kabul etse de, Allah’ın Üçlü Birliğini (Teslis) reddeder. Kitab-ı Mukaddes açıkça tek bir Allah olduğunu fakat O’nun üç ayrı kişilikte göründüğünü ifade eder: Baba, Oğul (İsa Mesih), ve Kutsal Ruh.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir